Kur’an-ı Kerim Ders Notları

Kur’an-ı Kerim Ders Notları

KUR’AN-I KERİM
Kur’an-ı Kerim, ilahi kitapların sonuncusudur ve biz Müslümanların kutsal kitabıdır.
Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz(s.a.v.)’e vahiy yoluyla indirilmiştir. Allah’ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği her türlü ilahi mesaja vahiy denir.
Kur’an-ı Kerim, ilk olarak Arap toplumuna indirilmiştir. Bu nedenle onun dili Arapça’dır. Başka dillere çevirisine “meal” denir. Kur’an-ı Kerim, hemen hemen bütün dünya dillerine çevrilmiştir.
 Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz(s.a.v.)’e 610 yılı, Ramazan ayı Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmıştır.
 İlk vahiy geldiğinde Peygamberimiz(s.a.v.) 40 yaşındaydı.
 İlk vahiy, Mekke şehri, Nur Dağı, Hira Mağarası’nda indirilmiştir.
 Kur’an-ı Kerim, parça parça 23 yılda indirilmiştir.
 İslam’ın ilk emri; “OKU” emridir.
 İlk inen ayetler, Alak suresi ilk 5 ayetidir.
 Peygamberimiz(s.a.v.), kendisine Allah tarafından gönderilen Kur’an ayetlerini hemen ezberlemiş ayrıca “Vahiy Katibi” denilen bazı sahabilere de yazdırmıştır. Vahiy katipleri, Peygamberimiz(s.a.v.)’e gelen vahiyleri/ayetleri yassı kemikler, deri parçaları, düz taşlar, ağaç kabukları vb. malzemelere yazmışlardır. Yazdıklarını Peygamberimiz(s.a.v.)’e okumuşlar, herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik söz konusuysa hemen düzeltmişlerdir.
 Kur’an ayetleri, bu şekilde hem ezberlenerek hem de yazılarak korunmuştur.
 Peygamberimiz(s.a.v.), vefat ettiğinde Kur’an ayetleri bir kitap halinde bir arada bulunmuyordu.
 Peygamberimiz(s.a.v.)’in vefatından sonra, Hz. Ebubekir çok titiz bir çalışma sonucu Kur’an ayetlerini kitap halinde bir araya getirdi.
 Bu ilk Kur’an’a “Mushaf” adı verilir.
 Hz.Osman da Kur’an’ı çoğaltarak belli başlı merkezlere göndermiştir.
 Kur’an-ı Kerim, değişmeden günümüze kadar gelmiştir ve asla değiştirilemeyecektir. Çünkü onu koruyacağına dair, Rabbimizin bizzat sözü vardır.
Kur’an Kur’an Kur’an Kur’an Kur’an -ı Kerim’in İç Düzeni ı Kerim’in İç Düzeni ı Kerim’in İç Düzeni ı Kerim’in İç Düzeni ı Kerim’in İç Düzeni ı Kerim’in İç Düzeni ı Kerim’in İç Düzeni ı Kerim’in İç Düzeni ı Kerim’in İç Düzeni ı Kerim’in İç Düzeni ı Kerim’in İç Düzeni ı Kerim’in İç Düzeni
AYET: Kur’an surelerini oluşturan, uzun veya kısa, Kur’an’ın her bir cümlesine ayet denir. Ayet uzunlukları birbirinden farklıdır. Ayetler, durak adı verilen işaretlerle birbirinden ayrılır. Kur’an 6666 ayetten oluşur. Kur’an’ın en uzun ayeti Bakara Suresi’nin 282.ayetidir.
Peygamberimiz(s.a.v.) 23 yıllık peygamberlik döneminin 13 yılını Mekke’de 10 yılını ise Medine’de geçirmiştir. Mekke’de inen ayetlere “Mekki Ayet”, Medine’de indirilen ayetlere “Medeni Ayet” adı verilir.
SURE: Kur’an-ı Kerim’in değişik sayıdaki ayetlerinden oluşan bölümlerine denir. Kur’an 114 sureden oluşur.
 Kur’an’ın ilk suresi; Fatiha suresidir.
 Son suresi; Nas suresidir.
 En kısa suresi; 3 ayetten oluşan Kevser,
 En uzun suresi; 286 ayetten oluşan Bakara suresidir.
 Kur’an’ın kalbi sayılan sure; Yasin suresidir.
 “Besmele” Kur’an’ın anahtarı, “Fatiha suresi” ise kapısıdır.
 “Tevbe suresi” hariç, tüm surelerin başında Besmele bulunur.
CÜZ: Kelime anlamı parça, bölüm, kısım demektir.
 Kur’an’ın her 20 sayfalık bölümüne cüz denir.
 Kur’an 30 cüzden oluşur.
 Kur’an’ın her 5 sayfalık bölümüne “hizb” denir. Bir cüz 4 hizbden meydana gelir.

NOT1: Kur’an’ı baştan sona okuyup bitirmeye “hatim” denir.
NOT2: Kur’an’ın tamamını ezbere bilenlere “hafız” denir.
Hazırlayan: Ayşel ACAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir