8. Sınıf Din Kültürü 36 Haftalık Günlük Plan 2019 / 2020

2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 N KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

8 . SINIF GÜNLÜK (DERS PLANI) PLANLARI

Günlük planları word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYIN

 

Öğretmenin Adı Soyadı             :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okulun Adı       :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ders Verilen Sınıflar              :   ……………………………….. …

 

GÜNLÜK DERS PLANI 1. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Müfredat Tanıtımı & Kader ve Kaza İnancı [Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır]

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

* Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına,

* Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir.

Yöntem ve Teknikler: Sonuç çıkarma, örnek verme, karşılaştırma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma.

Kazandırılacak Değerler: Doğa sevgisi, hakikat sevgisi ve duyarlılık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Diyanet İlmihali, sözlük ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Müfredat tanıtımı yapılır. “Ne yapayım kaderim böyleymiş!”, “Kader mahkûmuyuz elden ne gelir?”, “Kader utansın!” gibi sözleri söyleyen birinin kader anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Konuyla ilgili aşağıdaki anahtar kelime ve kavramlar sözlükten buldurularak konu üzerinde düşünmeleri sağlanır.

İman – Kader – Kaza – İlim – İrade – Kudret

 • Öğrencilerden metni konusu sessizce okumaları istenir. Daha sonra öğrencilere aşağıdaki sorular sorularak onların derse katılımı sağlanır.
 1. Kader ve kaza ne demektir?
 2. Kader ve kazaya örnekler veriniz.
 • Hadislerde kader inancının nasıl yer aldığı örnekler verilerek konunun açıklanmasına devam edilir.
 • Öğrencilerden Allah’ın ilim, irade ve kudret sıfatının kaderle olan ilişkisini yorumlamaları istenir.
 • Öğrencilere “Bütün sular tuzlu olsaydı, geceler sürekli olsaydı ve yer çekimi kuvveti olmasaydı neler olurdu?” sorusu yöneltilerek “Allah Her Şeyi Bir Ölçüye göre Yaratmıştır” konusuna geçilir.
 • Öğrencilere konuyu sessizce okumaları söylenir. Okuma bittikten sonra aşağıdaki sorular yöneltilerek konuyla ilgili tahminlerde bulunmaları istenir.
 1. Canlılar ve bitkilerdeki yaratılış düzeni tesadüfî olabilir mi?
 2. Allah, insanın evreni incelemesini ve ondaki uyum ve dengeyi düşünmesini neden istemiştir?
 3. Güneş, Ay ve Dünya’nın hareketlerinde düzen olmasaydı sonuç ne olurdu?
 4. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili başka örnekler verebilir misiniz?
 • Öğrencilerden Mülk, 3. ayeti, atmosfer hakkında edindikleri bilgiler çerçevesinde yorumlamaları istenir. Ardından Mülk, 23. Ayetten hareketle insanın mükemmel yaratılışına örnekler vermeleri istenir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Evrende bir düzen olmasaydı ne olurdu?” sorusu sorularak ders değerlendirmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse evrendeki düzenle ilgili araştırma yaparak gelmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 2. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Kader ve Kaza İnancı [Kader ve Evrendeki Yasalar]

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

* Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına,

* Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme, sınıflandırma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma.

Kazandırılacak Değerler: Doğa sevgisi ve duyarlılık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Diyanet İlmihali ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Sizce her şeyin bir düzen ve uyum içinde olmasının anlamı ne olabilir?” sorusuyla öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Bir öğrenciye metin okutulur. Öğrencilerden metni takip ederek dinlemeleri istenir. Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilerek onların derse katılımı sağlanır.
 1. Kaderle düzen ve ölçü arasındaki ilişki nedir?
 2. Evrendeki yasalar ifadesiyle neler kastedilmektedir?
 3. Fiziksel yasa ne demektir?
 4. Fiziksel yasalar ile kader arasında ne tür bir ilişki vardır?
 5. Biyolojik yasa ne demektir?
 6. Biyolojik yasalar ile kader arasında ne tür bir ilişki vardır?
 7. Toplumsal yasa ne demektir?
 8. Toplumsal yasalarla kader arasında ne tür bir ilişki vardır?
 • Öğrencilere evrendeki bütün yasaların Allah’ın yaratmasıyla gerçekleştiği vurgulanır. Allah’ın yaratması dışında hiçbir şeyin kendiliğinden var olamayacağını düşünmeleri sağlanır. Hangi ayetin hangi yasayla ilişkili olduğu söylenerek konu içerisinde geçen ayetler, bu yasalar çerçevesinde yorumlanır.
 • “Toplumsal yasaları tanımak insanı tanımak demektir.” sözünü öğrencilerin sınıf ortamında açıklamalarına imkân tanınır. Böylece öğrencilerin insanı ve toplumu tanıma konusunda toplumsal yasaları bilmelerinin önemini fark etmeleri sağlanır.
 • Öğrencilerle evrendeki biyolojik yasalar karşısında insanın konumu tartışılır. Bu yasalardan hareketle insanın başıboş yaratılmadığı ve Allah’ın her şeyi bir ölçü göre yarattığı vurgulanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilere evrendeki yasalarla ilgili ayetler söylenerek hangi evrensel yasaya ait olduğu sorulur.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse “nasip, kısmet ve baht” kelimelerinin anlamlarını yazarak gelmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 3. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: İnsanın İradesi ve Kader

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme, sınıflandırma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma ve eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Doğa sevgisi, ve duyarlılık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Diyanet İlmihali ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere, “İnsanın kaderi deyince ne anlıyorsunuz?” sorusu sorularak derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerin metni paylaşarak okumaları istenir. Öğrencilere aşağıdaki soru yöneltilerek derse katılımları sağlanır.
 1. İnsan özgür iradesiyle yaptığı bütün davranışlardan niçin sorumludur?
 2. Din seçimindeki özgürlükten ne anlamalıyız?
 3. Kaderim böyle diyerek insanın, özgürlüğünü ve sorumluluğunu görmezlikten gelmesi doğru mudur?
 • Öğrencilere trafik kurallarına uymanın insan iradesi ve kaderle ilişkisini içeren bir metin yazmaları söylenir. Onlardan hazırladıkları metinlerde özellikle insanın kaderinin şekillenmesinde akıl ve iradenin önemine değinmeleri istenir.
 • Bir önceki dersin sonunda değinildiği gibi öğrencilerin “nasip, kısmet ve baht” kelimeleri ile ilgili olarak yaptıkları sözlük çalışmasından elde ettikleri sonuçları sınıf ortamında arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanır. Bu etkinlikle öğrencilerin söz konusu kelimeleri doğru ve yerinde kullanmaları amaçlanır.
 • Öğrencilerden insanı diğer varlıklardan farklı kılan özellikleri kapsayan şema ve açıklayıcı bir metin hazırlamaları istenir. Öğrencilere yapılan çalışmada akıl ve özgür iradeyi temel almaları söylenir. Böylece örnek olabilecek çalışmaların sınıf ortamında paylaşılmasına imkân tanınabilir.
 • “Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) gösterdik.” (Beled, 10) ayetini onlardan insan iradesi ve kader çerçevesinde düşünmeleri ve kısaca değerlendirmeleri istenebilir.
 • Öğrencilere YORUMLAYALIM etkinliği yaptırılır. Onlardan, “Dinde zorlama yoktur…” (Bakara, 256) ayetini evrensel bir değer bakımından ele almaları istenir. Öğrencilerin ayeti insanın özgürlüğü ve sorumluluğu açısından yorumlamaları istenerek insan iradesinin önemini kavramaları sağlanır.
 • Öğrencilerden insanın farklılığını özgürlük ve sorumluluk açısından anlatan bir şema ve açıklayıcı bir metin hazırlamaları istenebilir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Kader, özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?” sorusu ile ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Rahmân suresinin 26 ve 27. ayetlerinin anlamını yazarak gelmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 4. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Kaderle İlgili Kavramlar   [Ömür ve Ecel, Rızık, Tevekkül]

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. * Kavramlar; ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık ile sınırlandırılır; kavramlar, kaderle ilişkilendirilerek ele alınır.

8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme, sınıflandırma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma ve eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Doğa sevgisi ve duyarlılık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Diyanet İlmihali ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Kader ile ilgili günlük hayatta duyduğunuz ifadeler nelerdir?” sorusu sorularak derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Rahman suresinin 26-27. ayetleri üzerinde öğrencilere konuşmalarına imkan tanınır. Ardından öğrencilerin metni paylaşarak okumaları istenir. Sonra aşağıdaki sorular sorulur:
 1. Ömür ve ecel ne demektir?
 2. İnsanın eceli ve ömrü arasındaki ilişki nedir?
 3. Dünya hayatının sonlu olmasının, insanın zamanı iyi değerlendirmesine katkısı nasıl olur?
 • Öğrencilere içinde ömür veya ecel kelimelerinin geçtiği cümleler kurmaları istenir.
 • Öğrencilerin Rızık konusunu not alarak dinlemeleri istenir. İlgili yerlerde aşağıdaki sorular yöneltilerek derse katılımları sağlanır.
 1. Dinimiz emek ve çaba sarf etmeyi neden önemsemektedir?
 2. İslam dini, çalışmadan kazanmayı ve üretmeden tüketmeyi neden hoş karşılamaz?
 3. Temiz yoldan kazanmak ve kazancı gerekli yerlerde harcamak, emek açısından niçin önemlidir?
 • Öğrencilerden emek ve rızık kelimelerini sözlükten bulmaları ve aralarındaki ilişkiyi anlamaları sağlanır.
 • Öğrencilerden Necm suresinin 39. ayete uygun olan ve olmayan davranışları yazmaları istenir.
 • Akif Ersoy’un tevekkülle ilgili iki dörtlük tahtaya yansıtılarak öğrencilerin yorumlamaları istenir.
 • Öğrencilerin Allah’a Güvenmek (Tevekkül) başlığı altında yer alan metni paylaşarak okumaları istenir. Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilerek onların derse katılımı sağlanır.
 1. Tevekkül (Allah’a güvenmek) ne demektir?
 2. Tevekkül ile tembellik arasındaki fark nedir?
 3. Tevekkülden önce tedbir almak ne demektir?
 • Tevekkül kavramı ile ilgili yanlış anlayışlara örnekler verilerek listelemeleri istenir.
 1. DEĞERLENDİRME

 

“Çevrenizde, tevekkül kavramı ile ilgili ne gibi yanlış anlayışlarla karşılaşıyorsunuz? Birkaç örnek yazınız.”

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse bir başarı hikâyesi araştırarak gelmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 5. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Kaderle İlgili Kavramlar  [Başarı ve Başarısızlık, Sağlık ve Hastalık]

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. * Kavramlar; ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık ile sınırlandırılır; kavramlar, kaderle ilişkilendirilerek ele alınır.

8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. * Alın yazısı, kara talih, baht, kısmetsizlik gibi kalıp yargılar, * Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucunda yaşanan iş kazalarının kaderle olumsuz bir şekilde ilişkilendirilerek bireysel ve toplumsal sorumluluğunun göz ardı edilmesi gibi yanlış anlayışlar eleştirel bir bakışla ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme ve günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma ve eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Cesaret, ölçülülük, samimiyet, bağımsızlık, paylaşımcı olmak.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Diyanet İlmihali ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Gayret bizden tevfik Allah’tan (c.c.)” sözüyle anlatılmak istenen nedir?” sorusu ile derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerin metni paylaşarak okumaları istenir. Öğrencilere aşağıdaki soru yöneltilerek derse katılımları sağlanır.
 1. Hayatınızda başardığınız 3 önemli şey nedir?
 2. Bir öğrencinin başarılı olması için nelere dikkat etmelidir?
 3. Hz. Muhammed’in davetinin başarılı olmasında etkili olan faktörler nelerdir?
 • KARŞILAŞTIRALIM etkinliği yaptırılır. Başarılı olmak isteyen iki sporcunun durumlarını irade ve sorumluluk açısından karşılaştırmaları istenir.
 • Kitaptaki hikâyeyi kader, sorumluluk ve başarı ilişkisi açısından yorumlamaları istenir.
 • “İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır: sağlık ve boş vakit.” hadisinden ne anlıyorsunuz? Bu soru ile Sağlık ve Hastalık konusuna geçilir.
 • Öğrencilerin metni paylaşarak okumaları istenir. Öğrencilere aşağıdaki soru yöneltilir.
 1. İnsanın sahip olduğu en önemli nimetler hangileridir?
 2. Bir insanın sağlığını koruması için nelere dikkat etmelidir?
 3. İslam dinine göre hasta bir insanın yapması gerekenler nelerdir?
 • Şam’da veba olduğunu öğrenen Hz. Ömer’in Ebu Ubeyde ile olan diyalogları kader, tevekkül ve sağlık açısından değerlendirilir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” Yorumlayınız.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Hz. Musa’yı Araf, Taha ve Kasas surelerinden araştırarak gelmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 6. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. * Hz. Harun’dan (a.s.) kısaca bahsedilir. Kazanım, A’râf, Tâhâ ve Kasas surelerindeki ilgili ayetler kapsamında öğrenci düzeyi dikkate ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme ve günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma ve eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Cesaret, ölçülülük, samimiyet, bağımsızlık, paylaşımcı olmak.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Peygamberler Tarihi ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Asayla yere vurdu / Kızıldeniz yol oldu / Firavun o denizde / Ordusuyla boğuldu”  bilmecesi sorularak derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Metin öğrencilere sesli ve dönüşümlü olarak okutulur. Daha sonra aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir ve konunun anlaşılması sağlanır.
 1. Hz. Musa nerede doğmuştur?
 2. Annesi Hz. Musa bebek iken firavunun zulmünden nasıl kurtarmıştır?
 3. Hz. Harun kimdir?
 4. Hz. Musa’nın hangi mucizeleri vardır?
 5. Hz. Musa’nın örnek ahlakı hakkında neler biliyorsunuz?
 • A’râf, Tâhâ ve Kasas suresindeki ilgili ayetler çerçevesinde Hz. Musa’nın hayatı anlatılarak öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmaları sağlanır.
 • TRT Diyanet’te yayınlanan “Kumdan Kıssalar – Hz. Musa” videoları öğrencilere izletilerek kıssadan dersler çıkarmaları istenir.
 • Musa’nın hayatı ile ilgili hazırlanan 10 cümle tahtaya yansıtılır. Öğrencilerden bu cümlelerden doğru ve yanlış olanlarını belirlemeleri istenir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilere KISSADAN ANLADIKLARIMIZ etkinliği yaptırılır. Bu etkinlikle öğrencilerin kıssayı anlamaları ve anladıklarını yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanır. Böylece dersin değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Ayet el-Kürsi’yi ve anlamını okuyarak gelmeleri istenir.

 GÜNLÜK DERS PLANI 7. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı & Ünitemizi Değerlendirelim

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. * Ayet el-Kürsi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, ayette verilen mesajlara ve ayetin nerelerde okunduğuna değinilir.

Yöntem ve Teknikler: Ezberleme, sonuç çıkarma, yankılayıcı okuma, araştırma ve problem çözme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik, sorumluluk ve saygı.

Ders araç ve gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

  “Akşam yatarken hangi dua ve ayetleri okursunuz?” sorusu sorularak öğrenciler derse hazırlanır.

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Ayet el-Kürsi hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılır. Ayette geçen Allah’ın isimlerinden olan Hay, Kayyûm, Âliy ve Azîm kavramları üzerinde açıklamalar yapılarak onların düşünmeleri sağlanır.
 • Örnek bir okuyuşla Ayet el-Kürsi dinletilir.
 • Sınıfla birlikte 3 kere Ayet el-Kürsi koro halinde okunur.
 • Ayet el-Kürsi’nin anlamı seslice okutulur.
 • Öğrencilerden Ayet el-Kürsi’den temel ilkeler çıkarmaları ve bunları listelemeleri istenir. Bu etkinlikle öğrencilerin Ayet el-Kürsi’de verilen mesajları kavramaları amaçlanır.
 • Ayet el-Kürsi’nin bazı kelimeleri tahtaya eksik olarak yazılır/yansıtılır. Boşlukların öğrenciler tarafından doldurulması istenir.
 • Öğrencilere soruları cevaplandırırken birbirlerinin haklarına saygılı davranmaları hatırlatılarak “Ünitemizi Değerlendirelim” etkinliğine geçilir.
 • Ders kitabındaki ünite soruları yönergeye uygun olarak yaptırılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerle birlikte soruların cevapları kontrol edilerek ders değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere bir sonraki ünitenin hazırlık çalışmalarını cevaplandırarak gelmeleri hatırlatılır.

 

..……………………………                                                                                                                                               ………………………

DKAB Öğretmeni                                                                                  Okul Müdürü

GÜNLÜK DERS PLANI 8. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

Yöntem ve Teknikler: Sonuç çıkarma, soru-cevap, yorumlama, günlük hayatla ilişkilendirme, örnek verme.

Temel Beceriler: Sosyal katılım, Kur’an mealini kullanma, iletişim ve empati, problem çözme, araştırma.

Kazandırılacak Değerler: Yardımlaşma ve dayanışma, dostluk ve kardeşlik, sevgi ve saygı, çalışkanlık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, görsel materyal, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Sizce insan yardım almadan hayatını sürdürebilir mi? Niçin” sorusu sorularak öğrenciler derse motive edilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Yardımlaşma ile ilgili bir animasyon izletilerek konuya giriş yapılır.
 • Birkaç öğrenciden metni dönüşümlü ve sesli olarak okumaları istenir. Daha sonra aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir ve konunun anlaşılması sağlanır.
 1. İnsanların belli başlı ne tür ihtiyaçları vardır?
 2. İnsanlar ihtiyaçlarını nasıl temin ederler?
 3. İnsanların tek başına bütün ihtiyaçlarını karşılaması mümkün müdür?
 4. Paylaşma ve yardımlaşmanın olmadığı toplumlarda ne tür olumsuzluklar meydana gelir?
 5. Sizce paylaşma ve yardımlaşmanın ne gibi faydaları vardır?
 6. Peygamberimizin Müslümanları neden bir vücuda benzetmiştir?
 7. İslam tarihindeki yardımlaşma örnekleri ve kurumları nelerdir?
 • Metinde geçen ayetler tahtaya yazılır/yansıtılır. Bu ayetlerde verilen mesajların ne olduğu üzerinde öğrencilerle konuşulur. “Medineli Müslümanlara niçin ‘ensar’ denilmiştir?” sorusu öğrencilere sorulur.
 • “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.” ayetini yorumlamaları istenir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Arkadaşımızın yapacağı bir kötülüğe engel olmak da ona yardım etmektir. Niçin? Bu konuyu örnekler vererek değerlendiriniz.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden zekât kelimesinin sözlük ve terim anlamını araştırıp defterlerine yazarak gelmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 9. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: 1. Dönem 1. Yazılı Sınav & Zekât ve Sadaka İbadeti

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.                                                                                                                                                                                             * Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Sesli okuma, sonuç çıkarma, soru-cevap, yorumlama, günlük hayatla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Sosyal katılım, Kur’an mealini kullanma, iletişim ve empati, problem çözme, araştırma.

Kazandırılacak Değerler: Yardımlaşma ve dayanışma, dostluk ve kardeşlik, sevgi ve saygı, çalışkanlık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Diyanet İlmihâli, görsel materyal, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Zekât İslam’ın köprüsüdür.” hadisinde ne anlatılmak istendiği sorularak öğrenciler derse motive edilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden daha önce derse hazırlık konusu olarak verilen “zekât” kavramı ile ilgili yaptıkları çalışmaları arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir.
 • Metin öğrencilere dönüşümlü ve sesli olarak okutulur. Daha sonra metinde geçen ayetler tahtaya yansıtılır. Bu ayetlerden yola çıkarak ve metni de dikkate alarak aşağıdaki sorular öğrencilere sırasıyla yöneltilir. Öğrencilerin görüşleri alınarak derse katılmaları sağlanır.
 1. Zekât nedir?
 2. Zekâtın amacı nedir?
 3. Zekâtın malî bir ibadet olması ne demektir?
 4. İnfak ve sadaka nedir?
 • TRT 1’de yayınlanan Yunus Emre dizisindeki “Tapduk Emre – Zekât Sohbeti” videosu izletilerek öğrencilerin zekâtın anlamı ve önemi kavramaları sağlanır.
 • “İnfak nedir?” sorusu ile dikkatler infak ve sadaka kavramına çekilir. İnfak kavramı açıklandıktan sonra sadakanın tanımı ve öneminden bahsedilir.
 • Sadaka ile ilgili hadisler tahtaya yansıtılarak hadislerde geçen sadaka örneklerini bulmaları istenir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Zekât, sadaka ve infak kavramlarının tanımı birer öğrenciye yaptırılarak ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişileri araştırıp defterlerine yazarak gelmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 10. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Zekât ve Sadaka İbadeti

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.                                                                                                                                                                                             * Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Sesli okuma, sonuç çıkarma, soru-cevap, yorumlama, günlük hayatla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Sosyal katılım, Kur’an mealini kullanma, iletişim ve empati, problem çözme, araştırma.

Kazandırılacak Değerler: Yardımlaşma ve dayanışma, dostluk ve kardeşlik, sevgi ve saygı, çalışkanlık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Diyanet İlmihâli, görsel materyal, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Zekâtı kimler verir?” sorusu sorularak öğrenciler derse motive edilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Birkaç öğrenciden metni dönüşümlü ve sesli olarak okumaları istenir. Daha sonra aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir ve konunun anlaşılması sağlanır.
 1. Zekâtı verecek kişilerde hangi özellikler bulunur?
 2. Zekât verilecek mallar ve nisap miktarları nelerdir?
 3. Zekât kimlere verilir?
 4. Zekât niçin verilmektedir?
 • Birkaç öğrenciden metni dönüşümlü ve sesli olarak okumaları istenir. Daha sonra “Sadaka nedir?” sorusu sorularak öğrencilerin konuya yoğunlaşmaları sağlanır. Ardından aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.
 1. Hangi tür yardımlar sadaka olarak kabul edilir?
 2. “Verilmiş sadakan varmış” sözü hangi durumlarda ve niçin söylenir?
 • Metinde geçen hadis tahtaya yansıtılır. Bu hadiste geçen sadakaların diğer sadakalardan farkının ne olduğu öğrencilere sorulur. Ve alınan cevaplardan hareketle sadaka-i cariyenin önemine vurgu yapılır.
 • İslam’a göre sadaka çeşitlerinin neler olduğu öğrencilere sorulur. Bunlarla ilgili özet bilgiler verilir.
 • Sadaka olan davranışlara verilen örnekler tahtaya yazılır. Bu etkinlikle öğrencilerin birey ve topluma faydalı olan her doğru davranışın sadaka özelliği taşıdığını kavramaları amaçlanır.
 • Zekât ve sadaka verirken nelere dikkat edilmesi gerektiği öğrencilere sorulur, eksikleri öğretmen tarafından tamamlanarak konunun anlaşılması sağlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Zekâtı kimler, kimlere, nelerden ve ne kadar verilmelidir?

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden zekât ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydalarını araştırarak gelmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 11. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.                                                                                                                                                                         * İnfak kültürünün önemine,                                                                                                                                                                                                                                           * Zekâtın fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biri olduğuna değinilir.

Yöntem ve Teknikler: Sesli okuma, sonuç çıkarma, soru-cevap, yorumlama, günlük hayatla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Sosyal katılım, Kur’an mealini kullanma, iletişim ve empati, problem çözme, araştırma.

Kazandırılacak Değerler: Yardımlaşma ve dayanışma, dostluk ve kardeşlik, sevgi ve saygı, çalışkanlık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Diyanet İlmihâli, görsel materyal, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“İslam dininde sizce yardımlaşmaya niçin büyük önem verilmiş olabilir?” sorusu sorularak öğrenciler derse motive edilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Birkaç öğrenciden metni dönüşümlü ve sesli olarak okumaları istenir. Daha sonra aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir ve konunun anlaşılması sağlanır.
 1. Zekât ve sadaka niçin verilir?
 2. Zekât ve sadakanın bireysel faydaları nelerdir?
 3. Zekât ve sadakanın toplumsal faydaları nelerdir?
 4. Sadaka taşını duydunuz mu?
 5. Sadaka-i cariye nedir?
 • “Zekâtı verilen mal, budanan ağaç gibidir. Budandıkça daha da gürleşir ve fazla meyve verir.” sözünü yorumlatarak konuşma ortamı oluşturulur. Bu etkinlikle öğrencilerin zekât vermekle hiçbir zaman malın eksilmeyeceği aksine malın bereketinin daha da artacağını kavramaları amaçlanır.
 • “Zekâtı farz kıldı Allah, / Zengin kullar versin diye. / Yoksulların yüzü gülsün, / Mutluluğa ersin diye.” Şiiri tahtaya yazarak şiirden hangi ilkeler çıkarılacağı sorulur. Bu etkinlikle öğrencilerin zekâtın fakirlerle zenginleri kaynaştıran ve toplumsal huzuru sağlayan bir ibadet olduğunu kavramaları amaçlanır.
 • Kültürümüzdeki infak örneklerine (sadaka taşı, zimem defteri, vakıflar, imarethane vb.) yer verilir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Tahtaya balık kılçığı çizilerek zekât ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları öğrencilere sorularak ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden Hz. Şuayb’ın hayatını araştırarak gelmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 12. HAFTA

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.2.4. Hz. Şuayb’ın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. * Hz. Şuayb’ın, (a.s.) “ölçü ve tartıda hile yapmama” konusunda ortaya koyduğu duyarlılıkla ilgili Kur’an-ı Kerim’den örneklere yer verilir.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme ve günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma ve eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Cesaret, ölçülülük, samimiyet, bağımsızlık, paylaşımcı olmak.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Peygamberler Tarihi ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Ölçüde ve tartıda adaletli olmak ifadesinden ne anlıyorsunuz?” sorusu ile derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Metin öğrencilere sesli ve dönüşümlü olarak okutulur. Daha sonra aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir ve konunun anlaşılması sağlanır.
 1. Hz. Şuayb hangi topluma peygamber olarak gönderilmiştir?
 2. Medyen toplumunun genel özellikleri nelerdir?
 3. Hz. Şuayb toplumunu hangi konularda uyarmıştır?
 4. Medyen halkının Hz. Şuayb’a tepkileri nasıl olmuştur?
 • TRT Diyanet’te yayınlanan “Kumdan Kıssalar – Hz. Şuayb” videoları öğrencilere izletilerek kıssadan dersler çıkarmaları istenir.
 • Şuayb’ın hayatı ile ilgili bir metin tahtaya yansıtılır. Boş bırakılan yerlerine uygun kelimelerin bulunması öğrencilerden istenir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilere KISSADAN ANLADIKLARIMIZ etkinliği yaptırılır. Bu etkinlikle öğrencilerin kıssayı anlamaları ve anladıklarını yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanır. Böylece dersin değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Maun suresini ve anlamını okuyarak gelmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 13. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler.

* Maûn suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.

Yöntem ve Teknikler: Ezberleme, sonuç çıkarma ve yankılayıcı okuma.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik, sorumluluk ve saygı.

Ders araç ve gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere “Dini yalanlamak” ifadesinden ne anlıyorsunuz?” sorusu sorularak öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Maûn suresi hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılır. Ardından öğrencilere aşağıdaki sorular sorularak konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.
 1. Maûn ne demektir?
 2. Maûn suresi, toplam kaç ayettir?
 3. Maûn suresinde hangi davranışlar kınanmıştır?
 4. Yetim ve yoksula nasıl sahip çıkılabilir?
 • Örnek bir okuyuşla Maûn suresi dinletilir.
 • Sınıfla birlikte 3 kere Maûn suresi koro halinde okunur.
 • Maûn suresinin anlamı seslice okutulur.
 • Öğrencilerden Maûn suresinin temel ilkeler çıkarmaları ve bunları listelemeleri istenir. Bu etkinlikle öğrencilerin Maûn suresinde verilen mesajları kavramaları amaçlanır.
 • Sınıftaki öğrenciler üç gruba ayrılır. Her grup bir ayeti okur. Diğeri sonra gelen ayeti takip eder. Böylece sure birlikte bitirilmiş olur. İkinci bir kez de bir grup surenin tamamını okur, diğer gruplardan yapılan hataların tespit edilip giderilmesi istenebilir.
 • Maûn suresinin kelimelerinin yazılı olduğu magnetleri karışık olarak yapıştırılır. Sonra bunları suredeki sırasına göre öğrencilerden yerleştirmeleri istenerek dersin değerlendirmesi yapılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerin Maûn suresinin anlamını da düşünerek ibadetin sosyal hayata etkisi üzerinde konuşmaları sağlanarak ders değerlendirmesi yapılır?

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden ünitenin sonundaki açık uçlu soruları cevaplayarak gelmeleri istenir.

 

GÜNLÜK DERS PLANI 14. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Ünitemizi Değerlendirelim

Süre: İki ders saati.

Kazanım: Ünitenin tüm kazanımları.

Yöntem ve Teknikler: Problem çözme, araştırma ve karşılaştırma.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik ve saygı.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere soruları cevaplandırırken birbirlerinin haklarına saygılı davranmaları hatırlatılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

Kitaptaki sorular yönergeye uygun olarak yaptırılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerle birlikte soruların cevapları kontrol edilerek ders değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere bir sonraki ünitenin hazırlık çalışmalarını cevaplandırarak gelmeleri hatırlatılır.

 

..……………………………                                                                                                                                               ………………………

DKAB Öğretmeni                                                   Okul Müdürü

 

GÜNLÜK DERS PLANI 15. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Din, Birey ve Toplum

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.3.1 Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. * İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlaki esasları bireysel, sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirilerek ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme, yordama yapma ve günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma ve eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Ölçülülük, samimiyet, bağımsızlık, özgüven.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Toplumları bir araya getiren unsurlar nelerdir?” sorusu ile derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Konuyla ilgili aşağıdaki anahtar kelime ve kavramlar sözlükten buldurularak konu üzerinde düşünmeleri sağlanır.

Din – Birey – Toplum – Fıtrat

 • Metin öğrencilere sesli ve dönüşümlü olarak okutulur. Daha sonra aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir ve konunun anlaşılması sağlanır.
 1. Din nedir?
 2. Dinin bireysel etkileri nelerdir?
 3. Dinin toplumsal etkileri nelerdir?
 • Âl-i İmrân suresinin 190. ayeti ile Mü’min suresinin 64. ayetini din ve hayat ilişkisi açısından yorumlatılır.
 • Bakara suresinin 213. ayeti dinin kaynağı açısından yorumlatılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilere dinin bireye ve topluma katkıları sorularak ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse 1. Dönem 2. Sınava çalışarak gelmeleri istenir.

 

GÜNLÜK DERS PLANI 16. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Din, Birey ve Toplum  & 1. Dönem 2. Yazılı Sınav

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.3.1 Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. * İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlaki esasları bireysel, sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirilerek ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme, soru-cevap, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma ve eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Ölçülülük, samimiyet, bağımsızlık, özgüven.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Din niçin bir evrensel gerçekliktir?” sorusu ile derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Din, Birey ve Toplum konusu sorularla tekrar edilir.
 • Birinci ve ikinci ünitenin konuları soru cevap eşliğinde tekrar edilir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Birinci dönem ikinci yazılı sınav yapılarak tüm konuların değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse İslam dininin korunmayı esas aldığı beş şeyi araştırarak gelmeleri istenir.

 

GÜNLÜK DERS PLANI 17. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Dinin Temel Gayesi

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. * Canın korunmasında, “iş sağlığı ve güvenliği”; malın korunmasında, “haksız kazanç”; aklın ko-runmasında, “zararlı alışkanlıklar”; neslin korunmasında, “aile kurumunun önemi” gibi konulara da değinilir.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme, yordama yapma, beyin fırtınası, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma ve eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Ölçülülük, samimiyet, bağımsızlık, özgüven.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, görsel materyal, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Sizce dinin amacı ne olabilir?” sorusu ile derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Metin öğrencilere sesli ve dönüşümlü olarak okutulur. Daha sonra aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir ve konunun anlaşılması sağlanır.
 1. Din temel gayesi nedir?
 2. Hak kelimesi ne demektir?
 3. İslam’ın korunmasına önem verdiği 5 temel hak hangileridir?
 • “Müflis kimdir bilir misiniz?” diye başlayan hadisi öğrencilerin İslam’ın haklara verdiği önem açısından değerlendirmeleri istenir.
 • “Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız… Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur… Ey insanlar! Kanlarınız (hayatınız), mallarınız, haysiyet ve şerefiniz, Rabbinizle buluşacağınız güne kadar kutsal ve saygındır.”

Yukarıdaki hadisi özgürlük ve temel haklar çerçevesinde öğrencilerden yorumlamaları istenir.

 • “Yaşama hakkının güvence altına alınmadığı toplumlarda ne gibi sorunlar ortaya çıkar?” sorusu sorularak Canın Korunması konusuna geçilir. İslam’da canın korunmasına verilen önem ayet ve hadislerle açıklanır.
 • Canın korunmasında, “iş sağlığı ve güvenliği” konusunun önemine dikkat çekilir. Peygamberimizin uygulamalarından ve günümüzden örnekler verilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.
 • “Ailenin toplumsal açıdan önemi nedir?” sorusu sorularak Neslin Korunması konusuna geçilir. İslam’da neslin korunmasına verilen önem ayet ve hadislerle açıklanır. Aile kurumunun önemi de vurgulanır.
 • “Akıl niçin dini sorumluluğun ön şartıdır?” sorusu ile Aklın Korunması konusuna geçilir. İslam’da aklın korunmasına verilen önem ayet ve hadislerle açıklanır. Zararlı alışkanlıkların akla verdiği zarar anlatılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Zararlı alışkanlıkların akla ve cana verdiği zararlar sorularak ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” ayetini açıklayan bir yazı yazarak gelmeleri istenir.

 

GÜNLÜK DERS PLANI 18. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Dinin Temel Gayesi

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. * Canın korunmasında, “iş sağlığı ve güvenliği”; malın korunmasında, “haksız kazanç”; aklın ko-runmasında, “zararlı alışkanlıklar”; neslin korunmasında, “aile kurumunun önemi” gibi konulara da değinilir.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme ve günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma ve eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Ölçülülük, samimiyet, bağımsızlık, özgüven.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, görsel materyal etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Malın korunması kavramı hangi hakları kapsar?” sorusu ile derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerin metni paylaşarak okumaları istenir. Öğrencilere aşağıdaki soru yöneltilerek derse katılımları sağlanır.
 1. İslam dini niçin çalışmaya önem vermiştir?
 2. Haksız kazanç sayılan davranışlar hangileridir?
 3. Malın korunması için dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • İslam’da malın korunmasına verilen önem ayet ve hadislerle açıklanır. Haksız kazanç yollarının İslam’da haram oluşunun sebepleri de vurgulanır.
 • “Dini kaynaklarından öğrenmek niçin önemlidir?” sorusu ile Dinin Korunması konusuna geçilir. Dinin korunması için dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır.
 • Buhârî, Şirket, 6. Hadisini öğrencilerden sorumluluk açısından değerlendirmeleri istenir. İyiliği tavsiye etmenin ve kötülüklere karşı duyarsız kalmamanın önemi vurgulanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“İslam’ın korunmasına önem verdiği beş temel hak hangileridir? Bu hakları korumak için nelere dikkat etmemiz gerekir?” soruları sorularak konunun değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Yusuf suresinin mealini okuyarak gelmeleri istenir.

 

GÜNLÜK DERS PLANI 19. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.3.3. Hz. Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. * Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatı, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Sonuç çıkarma ve yordama yapma.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma problem çözme ve eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Duyarlılık, sorumluluk, hakikat sevgisi, bilimsellik, çalışkanlık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Peygamberler Tarihi ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Bir peygamberin oğlu / Kenan ilinde doğdu / Kuyu zindan derken / Mısır’a sultan oldu” bilmecesi öğrenci-lere sorularak derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Okudukları metinde anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemeleri istenir. Bu kelimelerle ilgili olarak sınıfta bir konuşma ortamı oluşturularak öğrencilerin düşüncelerini açıklamaları sağlanır.
 • Öğrencilerin birinden, okuyarak geldiği Yusuf kıssasından ne anladığını sınıf ortamında arkadaşlarıyla paylaşması istenir. Eksik kalan yönlerin diğer öğrenciler tarafından tamamlanmasına imkân verilir.
 • Kur’an’da yer alan surelerden birinin Yusuf suresi olduğu ve bu surede Hz. Yusuf’un hayatı anlatıldığı vurgulanır. Böylece kıssaların en güzeli olarak indirilen Yusuf suresine öğrencilerin dikkatleri çekilir.
 • Öğrencilerin Yusuf suresinin 101. ayetini iyi anlamaları için dikkatle okumaları istenir. Böylece öğrencilerin peygamber duasından hareketle sevgi ve merhamet duygularını daha iyi anlamaları sağlanır.
 • Yunus Emre’nin Yusuf’um şiiri tahtaya yansıtılarak şiirde Hz. Yusuf’un hayatının hangi aşamalarından söz edildiğini bulmaları istenir.
 • TRT Avaz’da yayınlanan “Dini Hikâyeler – Yusuf’un Rüyası” izletilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.
 • Yusuf’un hayatı ile ilgili 10 tane cümle oluş sırası karışık olarak tahtaya yansıtılır. Öğrencilerden bu cümleleri kronolojik sıraya göre düzenlemeleri istenir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

Öğrencilere KISSADAN ANLADIKLARIMIZ etkinliği yaptırılarak ders değerlendirmesi gerçekleştirilir. Bu etkinlikle kıssadan çıkarılabilecek mesajlar not ettirilerek dersin daha iyi anlaşılması sağlanır.

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

Öğrencilerden ünite sonundaki açık uçlu soruları cevaplayarak gelmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 20. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Asr Suresi ve Anlamı

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler.                                                                                                                                                                                                                         * Asr suresiyle ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Yöntem ve Teknikler: Açıklama karşılaştırma, sonuç çıkarma.

Temel Beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama.

Kazandırılacak Değerler: Doğruluk, güvenilirlik, sorumluluk.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, sesli materyal, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere “Asr” sözcüğü ne anlama gelmektedir?” sorusu sorularak öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Asr suresi hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılır. Ardından öğrencilere aşağıdaki sorular sorularak konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.
 1. Asr suresi Kur’an-ı Kerim’in kaçıncı suresidir?
 2. Asr suresi, toplam kaç ayettir?
 3. Asr suresinde kurtuluş, hangi esaslara bağlanmıştır?
 4. İyi ameller hangi davranışları kapsamaktadır?
 • Örnek bir okuyuşla Asr suresi dinletilir.
 • Sınıfla birlikte 3 kere Asr suresi koro halinde okunur.
 • Asr suresinin anlamı seslice okutulur.
 • Öğrencilerden Asr suresinin temel ilkeler çıkarmaları ve bunları listelemeleri istenir. Bu etkinlikle öğrencilerin Asr suresinde verilen mesajları kavramaları amaçlanır.
 • Asr suresinin kelimeleri renkli fon kartonlarına yazılır ve bardaklara yapıştırılır. Sınıf üç gruba ayrılır. Her gruptan iki öğrenci sırayla tahtaya çıkarak 1 dakika içinde bardakları yan yana/üst üste getirerek kule şeklinde, sureyi doğru bir şekilde tamamlamaya çalışmaları istenir. Bardakları doğru bir şekilde kule yapan her ikili, grubuna 10 puan kazandırır.  Oyun sonunda en çok puan alan grup, oyunu kazanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Asr suresine göre Müslüman’da bulunması gereken temel özellikler nelerdir?

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden ünitenin sonundaki açık uçlu soruları cevaplayarak gelmeleri istenir.

 

..……………………………                                                                                                                                               ………………………

DKAB Öğretmeni                                             Okul Müdürü

 

GÜNLÜK DERS PLANI 21. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Ünitemizi Değerlendirelim

Süre: İki ders saati.

Kazanım: Ünitenin tüm kazanımları.

Yöntem ve Teknikler: Problem çözme, araştırma ve karşılaştırma.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik ve saygı.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere soruları cevaplandırırken birbirlerinin haklarına saygılı davranmaları hatırlatılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

Kitaptaki sorular yönergeye uygun olarak yaptırılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerle birlikte soruların cevapları kontrol edilerek ders değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere bir sonraki ünitenin hazırlık çalışmalarını cevaplandırarak gelmeleri hatırlatılır.

 

..……………………………                                                                                                                                               ………………………

DKAB Öğretmeni                                              Okul Müdürü

 

GÜNLÜK DERS PLANI 22. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru cevap, örnek verme, tavsiyede bulunma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Araştırma, sosyal katılım, iletişim ve empati, Türkçeyi etkili kullanma.

Kazandırılacak Değerler: Sözünde durmak, hoşgörü, bilimsellik, dayanışma ve yardımlaşma, çalışkanlık vd.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, siyer kitapları, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere “Bir kimsenin güvenilir olduğunu nasıl anlarsınız?” sorusu sorularak derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden metni önce sessizce okumaları sonra da bir öğrenciden konuyu yüksek sesle okuması istenerek öğretmen tarafından da gerekli görülen yerlerde açıklamalar yapılır. Daha sonra da aşağıdaki sorularla öğrencilerin konuyu daha iyi anlamaları amaçlanır.
 1. Hz. Muhammed’e niçin “Muhammed’ül-Emin” denilmiştir?
 2. İnsanın özüyle sözünün bir olması ne demektir?
 • “Her Müslümanın güvenilir olması gerekir.” düşüncesi üzerinde beyin fırtınası yaptırılarak Hz. Muhammed’in bu konudaki örnekliğine vurgu yapılır.
 • Öğrencilere “Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar.” Ayetlerinden güvenilirlikle ilgili ilkeler belirlemeleri istenir.
 • Öğrencilere “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” sözü yorumlatılır. Bu etkinlikle kişinin, özü ve sözünün bir olmasını sağlaması amaçlanır.
 • Tahtaya Nadir b. Haris, Ebu Cehil ve Ebu Süfyan’ın sözleri yansıtılarak Peygamberimizin güvenilir oluşu açısından değerlendirilir.
 • “Güvenilir bir insan olarak bilinen Hz. Muhammed, peygamberlikle görevlendirildiği zaman Mekkeliler ona niçin kâhin ve büyücü gibi iftiralar atmışlardır?” sorusuyla En’âm suresinin 33. ayeti ilişkilendirilir.
 • “İnsanlarının güvenini kazanmak için neler yapmalıyız?” sorusu üzerinde beyin fırtınası yaptırılabilir.
 • Muhammed’in Mekkelileri Safa Tepesi’ne çağırıp, “Şu dağın ardında size karşı hazırlanmış bir ordu var desem bana inanır mısınız?” sorusuna Mekkelilerin nasıl cevap verdiği anlatılır. Böylece öğrencilerin dikkatleri inanç ve güven arasındaki ilişkiye çekilir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerden güvenilir bir insanın özellikleri sorularak ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse merhamet ve affediciliğin önemine dair bir yazı yazarak gelmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 23. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru cevap, örnek verme, tavsiyede bulunma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Araştırma, sosyal katılım, iletişim ve empati, Türkçeyi etkili kullanma.

Kazandırılacak Değerler: Sözünde durmak, hoşgörü, bilimsellik, dayanışma ve yardımlaşma, çalışkanlık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, siyer kitapları, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“İnsanlarda merhamet duygusu olmasaydı, toplumda ne tür olumsuzluklar ortaya çıkardı?” sorusu sorularak öğrenciler derse motive edilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden metni sessizce okumaları, önemli gördükleri cümlelerin altını çizmeleri istenir. Ardından bu cümleleri niçin önemli gördükleri sorulur.
 • Öğrencilere, “Peygamberimizin hayatında merhametiyle ilgili gördüğünüz en önemli olay hangisidir? Sizi en çok etkileyen nedir?” sorusu yöneltilerek dersin daha iyi anlaşılması sağlanır.
 • Peygamberimizin Taif’te yaşadıkları özetle anlatılır. Sonra “Siz Taif’te olsaydınız ne yapardınız?” sorusuyla öğrencilerin empati yapmaları sağlanır.
 • Tevbe, 128. ayeti tahtaya yansıtılır. Bu ayet üzerinde öğrencilerin düşünüp yorumlamaları istenir.
 • Bir gün Hz. Peygamberin yanına bir adam gelir. Peygamberin kucağında bir çocuğu öptüğünü görünce hayretle, “Benim on tane çocuğum var ama hiçbirini öpmedim.” der. Peygamberimiz, “Kalbinde merhamet kalmamışsa ben ne yapayım.” diyerek şu uyarıda bulunur: “Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” Yukarıdaki olayda verilmek istenen mesajı bulmaları istenir.
 • Peygamberin çocuklara özellikle de yetimlere çok değer verdiği, kendisinin de bir yetim olduğu vurgulanır.
 • Öğrencilerden de Hz. Peygamberin çocuklara karşı olan merhametine örnekler vermeleri istenir.
 • Muhammed’in savaş sırasında dahi merhametli davranmayı emrettiği vurgulanır. Öğrencilerle beraber, onun hangi konulara dair uyarılar yaptığı sıralanır.
 • Peygamberimizle Enes arasında geçen olay anlatılarak (Enesciğim, sana söylediğim yere gittin mi?) Peygamberimizin, çocuklara olan sevgisini fark etmeleri sağlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Hz. Peygamber, Mekke’nin fethinde insanlara nasıl davranmıştır?” sorusu ile ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere bir sonraki derse istişare ile ilgili ayet ve hadisleri araştırarak gelmeleri hatırlatılır.

GÜNLÜK DERS PLANI 24. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru cevap, örnek verme, tavsiyede bulunma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Araştırma, sosyal katılım, iletişim ve empati, Türkçeyi etkili kullanma.

Kazandırılacak Değerler: Sözünde durmak, hoşgörü, bilimsellik, dayanışma ve yardımlaşma, çalışkanlık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, siyer kitapları, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere, “Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış” atasözünde vurgulanmak istenen düşüncenin ne olduğu sorulur. Böylece derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden metni sessizce okumaları istenir. Metinde yer alan ayet ve hadisler tahtaya yansıtılır. Ayet ve hadislerde verilmek istenen mesajın ne olduğu sorulur. Aşağıdaki sorularla öğrencilerin derse katılımı sağlanır.
 1. “Danışan asla pişman olmaz.” sözüyle neler anlatılmak istenmiştir?
 2. Sizce yöneticiler neden danışman alırlar?
 3. Hz. Muhammed’in danışarak iş yapmasından, kendimize ne gibi örnekler çıkarabiliriz?
 • Öğrencilerle Peygamberimizin danışarak yaptığı işlere dair örnekler aşağıdaki şekilde tahtaya sıralanır.

* Bedir Savaşı’nda strateji belirlemede arkadaşlarına danışmıştır.

*………………………………………………

 • Öğrencilere “İyi bildiğiniz bir konuda size danışıldığında neler hissedersiniz?” sorusu ile konuşma ortamı oluşturulur. Bu etkinlikle onların kişisel özelliklerini fark etmeleri amaçlanır.
 • “Size göre okulunuzdaki en önemli üç sorun nedir? Bu sorunların çözümü ile ilgili önerileriniz nelerdir?”

Sorusu yöneltilerek YAZALIM etkinliği gerçekleştirilir.

 • Bir gün bir kişi, bilge bir adama gelerek, “Hani Kur’an’da her tür bilgi var diyordunuz. Bana Kur’an’da hamurun nasıl yapıldığını anlatan bir bilgi gösterebilir misin?” demiş. Bilge adam, “Bilmiyorsanız bir bilene sorun ayetini okumadın mı?” diyerek cevap vermiştir.

Öğrencilere yukarıdaki metin okutularak metinde verilmek istenen mesajın ne olduğu üzerinde öğrencilerin konuşmaları sağlanabilir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Danışılacak kişide hangi özellikleri ararsınız? Listeleyiniz.” sorusu yöneltilerek ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse cesaret ve kararlılığın önemine dair bir yazı yazarak gelmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 25. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru cevap, örnek verme, tavsiyede bulunma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Araştırma, sosyal katılım, iletişim ve empati, Türkçeyi etkili kullanma.

Kazandırılacak Değerler: Sözünde durmak, hoşgörü, bilimsellik, dayanışma ve yardımlaşma, çalışkanlık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, siyer kitapları, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Kararlılık ve cesaret, hedefe götüren en kestirme yoldur.” sözüyle ne anlatılmak istenmektedir? Bu soruyla konuya hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden sessizce metni konusunu okumalarını ve önemli buldukları cümlelerin altını çizmeleri istenir. Öğrencilerin derse katılımını ve dersin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için aşağıdaki sorular sorulur.
 1. Bir hedefe ulaşmak için sabır ve cesaretin önemi nedir?
 2. Hangi konularda kararlı olmalıyız?
 3. Cesaret hiçbir şeyden korkmamak mıdır?

Bu sorulara cevap ararken inanca, adalete ve haklılığa yönlendirme yapılır.

 • Ardından öğrencilerden Hz. Muhammed’in cesaretine dair örnekler vermeleri istenir.
 • Öğrencilerden, “Güneşi sağ elime ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” Hadisini Peygamberimizin cesareti ve kararlılığı açısından değerlendirmeleri istenir.
 • “… Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” (Âl-i İmrân, 159) ayeti öğrencilere yorumlatılarak kararlılığın önemine dikkat çekilir.
 • Öğrencilerden Hz. Muhammed’in kararlı oluşuna dair örnekler vermeleri istenir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Hayatta başarıya ulaşmada sabır ve cesaretin rolü nedir? Değerlendiriniz.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden “Hak” kavramının anlamını araştırarak gelmeleri istenir.

 

GÜNLÜK DERS PLANI 26. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti & 2. Dönem 1. Yazılı Sınav

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru cevap, örnek verme, tavsiyede bulunma, beyin fırtınası.

Temel Beceriler: Araştırma, sosyal katılım, iletişim ve empati, Türkçeyi etkili kullanma.

Kazandırılacak Değerler: Sözünde durmak, hoşgörü, bilimsellik, dayanışma ve yardımlaşma, çalışkanlık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, siyer kitapları, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Hak ve adaletin olmadığı toplumda ne tür olumsuzluklar yaşanır?” sorusu öğrencilere sorularak derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Birkaç öğrenciden metni sesli olarak okumaları istenir.
 • Metinde geçen ayet ve hadisler tahtaya yazılır/ yansıtılır. Bunlarda verilmek istenen mesajların ne olduğu konusunda öğrencilerle konuşulur.
 • “Güçsüzün, incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez.” İle “Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır.” hadislerde vurgulanan ortak düşünceyi bulmaları istenir. Bu etkinlikle öğrencilerin adaletin önemini kavramaları amaçlanır.
 • “Bir toplum sevgiyle kaynaşır, adaletle ayakta kalır.” düşüncesi üzerine bir beyin fırtınası yaptırılır. Toplum için sevgi ve adaletin önemine vurgu yapılır.
 • Nisâ suresinin 135. ayeti tahtaya yansıtılır. Öğrencilere LİSTELEYELİM etkinliği yaptırılır. Bu etkinlikle adaleti engelleyen durumlar öğrencilere kavratılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Birinci dönem ikinci yazılı sınav yapılarak tüm konuların değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden Hz. Muhammed’in insanlara değer vermesi ile ilgili örnekleri araştırarak gelmeleri istenir.

 

GÜNLÜK DERS PLANI 27. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.

8.4.7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.

8.4.8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru cevap, örnek verme, tavsiyede bulunma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Araştırma, sosyal katılım, iletişim ve empati, Türkçeyi etkili kullanma.

Kazandırılacak Değerler: Sözünde durmak, hoşgörü, bilimsellik, dayanışma ve yardımlaşma, çalışkanlık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, siyer kitapları, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere, “Bir kimsenin size değer verdiğini nasıl anlarsınız?” sorusu yöneltilerek derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • “Andolsun ki Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için Resulullah güzel bir örnektir.” (Ahzâb suresi, 21. ayet.) ayeti tahtaya yazılır/yansıtılır. Ayet birkaç öğrenciye okutulur. Her öğrenciden metni sessizce okumaları istenir. Konunun daha iyi anlaşılması ve derse katılımın sağlanması için öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur.
 1. Hz. Muhammed’in güzel bir örnek olmasının anlamı nedir?
 2. Hz. Muhammed insanlara karşı nasıl davranırdı?
 3. “Sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır.” ne demektir?
 4. Bir insana insan olduğu için saygı duymak ne demektir?
 5. Hz. Muhammed’in insanlara verdiği değeri göz önünde bulundurursak örnek almamız gereken ilkeler neler olabilir?
 • Öğrencilere “İnsanlara değer verdiğinizi nasıl ifade edersiniz?” sorusu yöneltilerek konuşma ortamı oluşturulur.
 • “Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin.” (Kalem, 4) Hz. Muhammed’in güzel bir ahlaka sahip oluşu ile ilgili bir örnek bulmaları ve paylaşmaları istenir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerden, Hz. Muhammed’in hayatından insana verdiği değer ile ilgili bir örnek davranış söylemeleri istenerek ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Kureyş suresinin anlamını okuyarak gelmeleri istenir.

 

GÜNLÜK DERS PLANI 28. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.4.9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.

* Kureyş suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Yöntem ve Teknikler: Sesli okuma, ezberleme, sonuç çıkarma, soru-cevap.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, değişimi ve sürekliliği algılama.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik, sorumluluk ve saygı.

Ders araç ve gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Kureyş ismi size neler çağrıştırmaktadır?” sorusu sorularak öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Kureyş suresi hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılır. Ardından öğrencilere aşağıdaki sorular sorularak konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.
 1. Kureyş suresi Kur’an-ı Kerim’in kaçıncı suresidir?
 2. Kureyş suresi, toplam kaç ayettir?
 3. Hz. Muhammed (s.a.v.) hangi kabiledendir?
 4. Kureyş kabilesine hangi nimetler verilmiştir?
 • Örnek bir okuyuşla Kureyş suresi dinletilir.
 • Sınıfla birlikte 3 kere Kureyş suresi koro halinde okunur.
 • Kureyş suresinin anlamı seslice okutulur.
 • Öğrencilerden Kureyş suresindeki ana düşünceyi bulmaları istenir.
 • Sınıfa on dakika süre verilir. Sınıf üçe ayrılır. Her gruptan ezbere okuyan öğrenci grubuna 10 puan kazandırır. Oyun sonunda en çok puan alan grup, oyunu kazanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Kureyş suresinde verilmek istenen mesaj ne olabilir?” sorusu ile ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden ünitenin sonundaki açık uçlu soruları cevaplayarak gelmeleri istenir.

 

..……………………………                                                                                                                                               ………………………

DKAB Öğretmeni                                                                  Okul Müdürü

GÜNLÜK DERS PLANI 29. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Ünitemizi Değerlendirelim

Süre: İki ders saati.

Kazanım: Ünitenin tüm kazanımları.

Yöntem ve Teknikler: Problem çözme, araştırma ve karşılaştırma.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik ve saygı.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere soruları cevaplandırırken birbirlerinin haklarına saygılı davranmaları hatırlatılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

Kitaptaki sorular yönergeye uygun olarak yaptırılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerle birlikte soruların cevapları kontrol edilerek ders değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere bir sonraki ünitenin hazırlık çalışmalarını cevaplandırarak gelmeleri hatırlatılır.

 

..……………………………                                                                                                                                               ………………………

DKAB Öğretmeni                                         Okul Müdürü

 

GÜNLÜK DERS PLANI 30. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: İslam Dininin Temel Kaynakları

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır.

* İslam dininin temel kaynakları; öğrenci düzeyi dikkate alınarak Kur’an ve sünnet ile sınırlandırılır.

* İslam dininde sünnetin konumu örneklerle açıklanır.

Yöntem ve Teknikler: Sonuç çıkarma, yordama yapma.

Temel Beceriler: Araştırma, Kur’an-ı Kerim meali kullanma.

Kazandırılacak Değerler: Duyarlılık, bilimsellik, sorumluluk, hakikat sevgisi.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, ansiklopediler ve görsel materyaller, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Bir dinin temel kaynakları neler olabilir?” öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Konuyla ilgili aşağıda geçen anahtar kelimeler tahtaya yazılarak bu çerçevede konuşma ortamı oluşturulur.

Hidayet – Rehber – Kur’an – Sünnet

 • Bir öğrenciye metin okutulur. Öğrenciler, konuyla ilgili olarak aşağıdaki sorulara cevap verebilecek şekilde yönlendirilir.
 1. “İnsan kendisi ve yaratılışı ile ilgili bilgi sahibi olmak ister.” sözünden ne anlıyorsunuz?
 2. Dünyada erdemli bir hayat sürmek ne demektir?
 3. İslam dininin en temel kaynakları nelerdir?
 • Öğrencilerin Nisâ suresinin “…Allah, size ne güzel öğüt veriyor.” mealindeki 58. ayetini okuyup anlamaları sağlanır.
 • Öğrencilere, “Bir konuda bilgi edinmek için ne yaparsınız?” sorusu yöneltilerek tartışma ortamı oluşturulur. Böylece İslam dinini öğrenmede Kur’an ve sünnetin öneminin vurgulanması amaçlanır.
 • “Allah, kitaplar ve peygamberler göndermeseydi ne olurdu?” sorusu sorularak beyin fırtınası yaptırılır. Böylece öğrencilerin Allah’ın, peygamberler ve kitaplar göndermesindeki amacını anlamaları sağlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilere aşağıdaki 5N 1K (Kur’an’ı Kim/Ne/Ne zaman/Nerede/Niçin/Nasıl okumalıdır?) etkinliği yaptırılarak ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Kur’an’ın ana konuları ile ilgili birer ayet meali araştırmaları ve yanlarında bir Kur’an meali ile gelmeleri istenir.

 

GÜNLÜK DERS PLANI 31. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.5.2. Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır. * Kur’an-ı Kerim’in ana konuları; inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalar öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Sesli okuma, soru-cevap, sözlü anlatım, grup çalışması.

Temel Beceriler: Kur’an-ı Kerim meali kullanma, problem çözme, araştırma, değişimi ve sürekliliği algılama.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik, akademik dürüstlük, sorumluluk ve barışseverlik.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, görsel materyaller, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Kur’an-ı Kerim mealinin içindekiler bölümünde hangi konular yer almış olabilir?” sorusuyla derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Konu bir öğrenciye sesli olarak okutulur. Ardından öğrencilerden getirdikleri Kur’an mealinin içindekiler bölümünü incelemeleri istenir. Hangi konuların yer aldığı listelenir. Aşağıdaki başlıklar tahtaya yazılır.

İnanç – İbadet – Ahlak – Sosyal Hayat – Muamelat – Kıssalar

 • “Bir şeye inanmak ne demektir?” sorusu öğrencilere yöneltilerek İnanç konusuna geçilir. Kur’an’da hangi inanç konularının yer almış olduğu sorusu sorularak öğrencilerin görüşleri alınır. Alınan cevaplardan hareketle inançla ilgili konular tahtaya yazılarak listelenir.
 • Metindeki ayetler tahtaya yansıtılır ve ayetler hakkında konuşulur. Bu arada tevhide vurgu yapılır.
 • Öğrencilere “İbadet kavramından ne anlıyorsunuz?” sorusu ile İbadet konusuna geçilir. Kur’an’da hangi ibadetlerin yer aldığı sorusu öğrencilere sorulur. Alınan cevaplar listelenerek tahtaya yazılır.
 • Öğrencilerin daha önce derse hazırlık olarak yaptıkları çalışmalar sınıfla paylaşılır. Bu ayet metinleri üzerinde konuşulur.
 • Kur’an-ı Kerim mealinin indeks bölümünden ibadetlerle ilgili örnek ayetler bulma çalışması yapılabilir.
 • Aişe’nin Peygamberimiz için “O’nun ahlakı Kur’an’dı.” sözünden ne anladıkları sorularak öğrenciler konuya motive edilir. Ahlak konularının Kur’an’da nasıl geçtiği hakkında öğrencilerle konuşulur.
 • Bu konu işlenirken inanç, ibadet ve ahlakın birbirini tamamlayan hususlar olduğu vurgulanır.
 • “Muamelat nedir?” sorusu öğrencilere yöneltilerek Sosyal Hayat konusuna geçilir. Sosyal hayattaki temel konularla ilgili ayetler tahtaya karışık olarak yansıtılır ve eşleştirme yapılır.
 • Öğrencilere hangi peygamberlerin isimlerini bildikleri sorularak Kıssa konusuna geçilir. Kıssa kavramının açıklanmasından sonra Kur’an’da kıssaların neden yer almış olabileceği sorusu öğrencilere sorulur.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Allah, Kur’an’da öğütlerini niçin kıssalar yoluyla iletmiştir?

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

İbrahim suresinin 24-26. ayetlerinden anladıklarını yazarak gelmeleri ve Kur’an meali getirmeleri istenir.

GÜNLÜK DERS PLANI 32. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. * Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri; Kur’an’ın iyiye, doğruya yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması, yol göstermesi, açıklayıcı olması, insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltmesi gibi konular öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Sonuç çıkarma, yordama yapma.

Temel Beceriler: Kur’an-ı Kerim meali kullanma, problem çözme, araştırma.

Kazandırılacak Değerler: Duyarlılık, sorumluluk, hakikat sevgisi, barışseverlik.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, görsel materyaller, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Kur’an-ı Kerim’i birkaç cümle ile anlatmak isteseniz neler söylersiniz?” sorusuyla derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Konuyla ilgili aşağıdaki anahtar kelimeler tahtaya yazılarak bu kelimelerin anlamları etrafında konuşma ortamı oluşturulur.

Furkan – Hâdi – Erdem – İbadet – Sorumluluk – Salih amel   

 • Öğretmen, öğrencilerle metni birlikte okur. Öğrencilere, sorgulayarak dinleme yöntemini kullanmalarını söyler. Aşağıdaki soruları sorarak konuyla ilgili tahminlerde bulunmalarını ister.
 1. Kur’an sevdiğimiz şeyleri ihtiyacı olanlarla paylaşmayı niçin gerçek iyilik olarak tanımlar?
 2. Kur’an, peygamberleri hangi yönleriyle örnek gösterir?
 3. İnsanın iyi düşüncelerinin, davranışlarına da yansıması ne demektir?
 • Kur’an’ın açıklayıcı ve yol gösterici özelliğine vurgu yapılır. Öğrenciler konuyla ilgili olarak aşağıdaki sorulara cevap verebilecek şekilde yönlendirilir.
 1. Allah, insanlara niçin kitap göndermiştir?
 2. Kur’an’ın açıklayıcı ve yol gösterici oluşuna hangi örnekler verilebilir?
 • “Kur’an niçin indirilmiştir?” sorusu yöneltilerek Kur’an’ın indiriliş amacı kavratılır.
 • Tahtaya ayetler yansıtılarak bu ayetler de hangi ilişkiden (Allah-insan; Allah-evren, İnsan-evren; insan-insan) bahsedildiği sorulur.
 1. DEĞERLENDİRME

 

Kur’an’da Allah-İnsan ilişkisi nasıl anlatıldığı sorularak ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Kur’an’da düşünme ile ilgili ayetleri araştırarak gelmeleri istenir.

 

 

GÜNLÜK DERS PLANI 33. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. * Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri; Kur’an’ın iyiye, doğruya yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması, yol göstermesi, açıklayıcı olması, insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltmesi gibi konular öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Sonuç çıkarma, yordama yapma.

Temel Beceriler: Kur’an meali kullanma, problem çözme, araştırma, değişimi ve sürekliliği algılama.

Kazandırılacak Değerler: Duyarlılık, sorumluluk, hakikat sevgisi, bilimsellik.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, görsel materyaller, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Aklını kullanmak” ifadesi size neleri çağrıştırıyor?” sorusuyla derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Aşağıdaki anahtar kelimeler tahtaya yazılarak bu çerçevede sınıfta bir konuşma ortamı oluşturulur.

Nimet – Akıl – Tefekkür – İlim – İbret almak

 • Bir öğrenciye metin okutulur. Metnin daha iyi anlaşılması konu ile ilgili olarak öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur. Böylece onların derse katılmaları ve konuyu kavramaları sağlanır.
 1. Kur’an’ın pek çok yerde, “Akletmiyor musunuz?” diye sormasının sebebi nedir?
 2. “Akıllı olmanın en önemli göstergesi düşünmektir.” sözünün anlamı ne demektir?
 3. İnsanı gerçek anlamda özgür kılan ve onu tam anlamıyla bir birey yapan şey nedir?
 4. Kur’an, niçin düşünmemizi istemektedir?
 5. Dinimize göre düşünme niçin ibadettir?
 6. Akıl, insanca yaşamamıza nasıl katkıda bulunur?
 • Aşağıda verilen ayetler tahtaya tek tek yansıtılarak öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’le ilgili tespit ettiği özellikleri paylaşmaları istenir. (Yûnus suresi, 57. ayet; Sâd suresi, 87. ayet; Hicr suresi, 9. ayet; Furkân suresi, 1. ayet; Nisâ suresi, 82. ayet; Kamer suresi, 32. ayet; Nisâ suresi, 174. ayet; Bakara suresi, 185. ayet; Hâkka suresi, 51. ayet; Zümer suresi, 23)
 1. DEĞERLENDİRME

 

“Kur’an niçin aklımızı kullanmamızı ister?” sorusu sorularak ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Hz. Nuh’un hayatını araştırarak gelmeleri istenir.

 

GÜNLÜK DERS PLANI 34. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

Süre: İki ders saati

Kazanım: 8.5.4. Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler. * Kazanım; Yunus, Hud ve Nuh surelerindeki ilgili ayetler kapsamında ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme ve günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma ve eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Cesaret, ölçülülük, samimiyet, bağımsızlık.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Peygamberler Tarihi ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Nuh Tufanı denilince aklınıza neler geliyor?” sorusu ile derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Metin öğrencilere sesli ve dönüşümlü olarak okutulur. Daha sonra aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir ve konunun anlaşılması sağlanır.
 1. Ulu’l-azm ne demektir?
 2. Hz. Nuh kimdir?
 3. Tufan olayı nasıl yaşanmıştır?
 4. Hz. Nuh’un örnek ahlakı hakkında neler biliyorsunuz?
 • Yunus, Nuh ve Hud suresindeki ilgili ayetler çerçevesinde Hz. Nuh’un hayatı anlatılarak öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmaları sağlanır.
 • TRT Diyanet’te yayınlanan “Kumdan Kıssalar – Hz. Nuh” videoları öğrencilere izletilerek kıssadan dersler çıkarmaları istenir.
 • Nuh’un hayatı ile ilgili hazırlanan 8 cümle tahtaya yansıtılır. Öğrencilerden bu cümlelerden doğru ve yanlış olanlarını belirlemeleri istenir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilere KISSADAN ANLADIKLARIMIZ etkinliği yaptırılır. Bu etkinlikle öğrencilerin kıssayı anlamaları ve anladıklarını yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanır. Böylece dersin değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden ünite sonunda yer alan açık uçlu soruları cevaplandırarak gelmeleri istenir.

 

GÜNLÜK DERS PLANI 35-36. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Ünitemizi Değerlendirelim & 2. Dönem 2. Yazılı Sınav

Sene sonu Değerlendirmesi

Süre: 2 + 2 ders saati.

Kazanım: Ünitenin tüm kazanımları.

Yöntem ve Teknikler: Problem çözme, araştırma ve karşılaştırma.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik ve saygı.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere soruları cevaplandırırken birbirlerinin haklarına saygılı davranmaları hatırlatılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

Kitaptaki sorular yönergeye uygun olarak yaptırılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerle birlikte soruların cevapları kontrol edilerek ders değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerilere bir sonraki derse tüm ünite özetlerini inceleyerek gelmeleri istenir.

 

Not: Son hafta soru cevap yöntemiyle işlenen konular tekrarlanır.

 

.. …………………………… ………………………

DKAB Öğretmeni Okul Müdürü