4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı

2018-2019 ÖĞRETİM YILI  2. DÖNEM ………………………….İLKOKULU  DİN KÜLTÜRÜ

VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 4.SINIF I. YAZILI SORULARI

ADI:                               SOYADI:                                              NO:                      SINIF:4/

1-Kur’an-Kerim’de hangi konular vardır?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-Hz Muhammed’in doğduğu çevrede  hangi inançlar yaygındı.?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-Kur’an’da kaç ayet vardır?

a)6666                               b)114                                      c) 571                                            d)632

4-Kur’an’da kaç sure vardır?

a)622                                        b)632                                     c)114                                        d)104

5-Kur’an’ın en kısa suresi hangisidir?

a)Fatiha                                b)Kevser                                  c)İhlas                                      d)Nas

6-Kur’an’ın ilk suresi hangisidir?

a)Fatiha                                 b)Yasin                                    c)Alak                                  d)Kevser

7-Kur’an’dan Peygamberimize ilk indirilen ayetler hangi sureye aittir?

a)Fatiha                               b)Yasin                                       c)Tebareke                          d)Alak

8-Kur’an hangi kandil gecemizde indirilmeye başlanmıştır?
a)Beraat                                 b)Mi’rac                                   c)Kadir                                     d)Mevlid

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ

9-“……şimdi Rabbine kulluk et ve kurban kes…….”Ayet meali ………………………….suresine aittir.

10-Hz Peygamber annesinin vefatından sonra dedesi  ………………………………………..yanında kalmıştır.

11-Hz Peygamber Mekkelilerle yaptığı anlaşmalara uyuyor,sözünde duruyor ve emanetleri koruyordu. Mekkeliler O’na  çok güveniyor ve O’na ……………………………………………………………diyorlardı.

12-Hz Muhammed’in ilk eşi………………………………………………………dir.

13-Kur!an ………………………………………………zamanında kitap haline getirildi.

14-Kur’an……………………………………………………………zamanında çoğaltılarak İslam ülkelerine gönderildi.

15-Kur’an’ın surelerini oluşturan uzun ya da kısa vahiy ifadelerine …………………………………….denir.

16-Kur’an  20’şer sayfadan oluşan bölümlere ayrılmıştır.Bu bölümlerden her birine………………….denir.

17-Selamlaşma genellikle …………………………………………………………………………………sözüyle yapılır.

18-Allah’ın yasakladığı  her türlü davranışa ……………………………………denir.

 

BAŞARILAR DİLERİM

……………………….

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir