5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Testleri 6

ORUÇ İBADETİ – 6

I. Allah sevgisinin kalbe iyice yerleşmesini sağlar.

İnsanın davranışlarını kontrol etmesine yardımcı olur.

III. Dayanışma ve yardımlaşmayı artırır.

Sosyal huzura katkıda bulunur.

Verilenlerden hangileri oruç ibadetinin topluma olan faydaları arasında yer alır?

A) I ve II. B) I ve IV.

C) II ve III. D) III ve IV.

  1. Oruç ibadeti, her şeyden önce insana zorluklarla mücadeleyi öğretir. Hayatta acı ile tatlı, zorlukla kolaylık bir arada bulunur. Çoğu kez iyilik ve güzelliğe ulaşmanın yolu, zorluklarla mücadele etmekten geçer. Bu yönüyle mücadele etmek ve yılmamak başarıya ulaşmanın en önemli şartlarından biridir.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi ön plana çıkmaktadır?

A) Sabır B) Hoşgörü

C) Dürüstlük D) Yardımlaşma

I. Zamanı bilinçli kullanmayı öğretir.

Dünyanın farklı ülkelerinden insanları bir araya getirir.

III. Kişinin kötü davranışlardan uzaklaşmasına yardımcı olur.

Mahşerin provasının yapılmasını sağlar.

Numaralanmış cümlelerden hangileri oruç ibadetinin bireye kazandırdıkları arasında yer almaktadır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV.   D) III ve IV.

  1. Oruç, bir irade eğitimidir. İradesi zayıf insanların, olumsuz davranışlara meyletmesi daha kolaydır. Oruç, insanı kötü alışkanlık ve çirkin davranışlardan uzaklaştıran ve insanın iyi huylar kazanmasına yardımcı olan bir ibadettir.

Bu parçada oruç ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Başarıya ulaşmaya olan katkısı

B) İnsanlar arası ilişkilere etkisi

C) Diğer ibadetlerle ilişkisi

D) Bireysel faydaları

  1. “Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona biri kötü söz söylerse, ‘Ben oruçluyum.’ desin.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Müslümanların dargın olmamaları

B) Oruçluyken toplumdan uzak yaşanması

C) Kötülüğe iyilikle karşılık vermenin önemi

D) Orucun insanı kötülüklerden koruması gerektiği

Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin beklenen faydalarından biri değildir?

A) İnsanın nefsini terbiye etmesine yardımcı olur.

B) Mutfak harcamalarının azalmasına yardımcı olur.

C) İnsanı kötülüklerden sakındırır.

D) İnsana iç disiplin kazandırır.

  1. Nimetlerden bir süre uzak kalmak; insana, onları daha iyi korumasını, israf etmemesini ve kendisine bunu veren Allah’a daha çok şükretmesini öğretir.

Bu cümle aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A) Namaz B) Zekât C) Oruç        D) Hac

Ramazan Bayramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir aylık orucun mükâfatıdır.

B) Dört gün kutlanır.

C) Ramazan ayının bitimiyle başlar.

D) Toplumsal bir mutluluğa yol açar.

  1. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan Bayramı’nın amacına uygun bir davranış değildir?

A) Dargınlıkları sona erdirmek

B) Temiz ve düzgün elbiseler giyinmek

C) Tatile çıkarak toplumdan uzaklaşmak

D) Akraba ve komşularla olan ilişkileri güçlendirmek

  1. “Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”( Mâ’ûn suresi, 1-7 ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu sürede Mâ’ûn suresinde kınanan davranışlardan biri değildir?

A) Yalan şahitlik yapmak

B) Hesap gününü önemsememek

C) Yardımlaşmaya engel olmak

D) İbadetleri gösteriş için yapmak

  1. Aşağıdakilerden hangisi orucun bireysel faydalarından biridir?

A) İradeyi kuvvetlendirmesi

B) Sosyal barışı güçlendirmesi

C) Paylaşma ve yardımlaşmayı arttırması

D) Başkalarının hâllerini anlamayı kolaylaştırması

  1. Aşağıdakilerden hangisi “mâ’ûn” kelimesinin anlamıdır?

A) Hesap ve ceza günü B) Gösteriş yapan

C) Yardım D) Yalan

Test Cevap 1. D 2. A 3. B 4. D 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. A 11. A 12. C

Testi word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir