test

 1. S

  Kur'an-ı Kerim 20. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 20. Cüz Test Soruları 1. Anahtarlarının bile ancak güçlü bir topluluk tarafından taşınabildiği hazi-nelere sahip olan kişi aşağıdakiler-den hangisidir? (28/76) a) Firavun b) Nemrut c) Hâmân d) Karun 2. "Evlerin en dayanıksızı şüphesiz...
 2. S

  Kur'an-ı Kerim 19. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 19. Cüz Test Soruları 1. Hz. İbrahim babasına ve kavmine puta tapma gerekçelerini sorduğun-da aldığı cevap aşağıdakilerden hangisidir? (26/69-74) a) Atalarından öyle görmeleri b) Zor durumda kaldıklarında putların kendilerine yardım etmesi c) Putların, dualarına karşılık...
 3. S

  Kur'an-ı Kerim 18. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 18. Cüz Test Soruları 1. Namuslu kadınlara yalan yere zina isnat edenler hakkında uygulanması gereken ceza aşağıdakilerden hangisidir? (24/4) a) Seksen değnek vurulması ve şahitliklerinin kabul edilmemesi b) Yüz değnek vurulması ve iki yıl hapsedilmeleri c) Taşlanarak...
 4. S

  Kur'an-ı Kerim 17. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 17. Cüz Test Soruları 1. Öfkelenerek kavmini terk eden ve âyette "Zü'n-Nûn" (balık sahibi) ola-rak zikredilen peygamber aşağıdaki-lerden hangisidir? (21/87) a) Hz. Musa b) Hz. Yûnus c) Hz. Üzeyir d) Hz. Eyyûb 2. "Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte...
 5. S

  Kur'an-ı Kerim 16. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 16. Cüz Test Soruları 1."Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolayladır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar." duasını yapan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (20/25-28) a) Hz. Musa b) Hz. İbrahim c) Hz. Nuh d) Hz. Yûsuf 2. Azgın olan Firavun'a...
 6. S

  Kur'an-ı Kerim 15. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 15. Cüz Test Soruları 1. "Kendisine âyetlerimizden / işaretleri-mizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece ...............'dan, çevre-sini bereketlendirdiğimiz ...............'ya götüren Allah'ın şanı yücedir." âyet mealinde boş bırakılan yerlere gel-mesi gerekenler...
 7. S

  Kur'an-ı Kerim 14. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 14. Cüz Test Soruları 1."Sana uyan azgınlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur." âyet mealinde, Allah'ın bu sözünün muhatabı kimdir? (15/42) a) Azgın tâğutlar c) Firavun b) iblis d) Nemrut 2.Hicr halkının öne çıkan...
 8. S

  Kur'an-ı Kerim 13. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 13. Cüz Test Soruları 1."Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede ..............." âyet mealinde nefsin bir özelliği belirtilmektedir. Bu özellik aşağıdakilerden hangisidir? (12/53) a) Kendisini kınar, b) Kötülüğe sevk eder. c)...
 9. S

  Kur'an-ı Kerim 1. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 1. Cüz Test Soruları 1. I. Leş II. Kan III. İçyağı IV. Allah'tan başkası adına kesilenler V. KOYUN CİĞERİ VI. Domuz eti Yukarıdakilerden hangisini Allah Müslümanlara haram kılmıştır? (2/73) a) l, II, IV ve VI b) l, II, III, IV ve V c) l, II, III, IV ve VI d)...
 10. H

  Tefsir Dersi Testleri (40 Soruluk)

  1. Allahu Teala kâfirlerden bahsederken niçin onlara "dilsizdirler" tabirini kullanıyor?(2/18) a) Onlar sağır ve dilsiz olup konuşamadıkları için b) Dillerini eğip bükerek, anlaşılmaz bir şekilde konuştukları için c) Gerçekleri öğrenmek için konuşmaktan, sormaktan bile kaçtıkları ve bütün...
 11. M

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi LGS 2. Dönem 10 Deneme Sınavı

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi LGS 2. Dönem 10 Deneme Sınavı Toplam deneme sınavı sayısı 10 dur. Yani on adet deneme sınavı toplu olarak verilmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem Yapılan Denemelerdir. Deneme sınavını aşağıdan tıkla indir e tıklayarak indirin. Deneme sınavı 20...
Yandex.Metrica
Üst Alt