ihl

 1. S

  10. Sınıflar 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

  10. Sınıflar 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıflar Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanak Evrakları 2017 / 2018 Eğitim Öğretim Yılı
 2. S

  Kur'an-ı Kerim 30. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 30. Cüz Test Soruları 1. Hz. Peygamber'in kendisine gelen âmâ sahabîden yüzünü çevirmesi, hatta memnuniyetsizlik göstermesi üzerine nazil olan 'Yüzünü ekşitti." mealindeki âyetin yer aldığı sûre aşağıdakilerden hangisidir? (80/1) a) Tekvîr b) Nâziât c)...
 3. S

  Kur'an-ı Kerim 29. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 29. Cüz Test Soruları 1. Ölümün ve hayatın yaratılmasının sebebi olarak zikredilen husus aşağıdakilerden hangisidir? (67/2) a) ikisi de kimin daha güzel amel yapacağını sınamak için yaratılmıştır. b) Hayat sevinçler için, ölüm korkular için bir ölçü olsun diye yaratılmıştır...
 4. S

  Kur'an-ı Kerim 28. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 28. Cüz Test Soruları 1. Kocası hakkında Hz. Peygamber'le tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan bir kadından bahsederek başlayan sûre hangisidir? (58/1) a) Mücâdele b) Mumtehine c) Hay d) Saf 2. "Tıpkı şeytanın insana 'İnkâr et!' deyip...
 5. S

  Kur'an-ı Kerim 27. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 27. Cüz Test Soruları 1. İnsanların yaratılış sebebi aşağıdaki-lerden hangisiyle açıklanmaktadır? (51/56) a) Allah'a kulluk b) Birbirlerine iş gördürme c) Birbirlerini tanıma d) Birbirleriyle savaşma 2. Allah, kendisine güzel borç verecek olanları ne ile...
 6. S

  Kur'an-ı Kerim 20. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 20. Cüz Test Soruları 1. Anahtarlarının bile ancak güçlü bir topluluk tarafından taşınabildiği hazi-nelere sahip olan kişi aşağıdakiler-den hangisidir? (28/76) a) Firavun b) Nemrut c) Hâmân d) Karun 2. "Evlerin en dayanıksızı şüphesiz...
 7. S

  Kur'an-ı Kerim 19. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 19. Cüz Test Soruları 1. Hz. İbrahim babasına ve kavmine puta tapma gerekçelerini sorduğun-da aldığı cevap aşağıdakilerden hangisidir? (26/69-74) a) Atalarından öyle görmeleri b) Zor durumda kaldıklarında putların kendilerine yardım etmesi c) Putların, dualarına karşılık...
 8. S

  Kur'an-ı Kerim 18. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 18. Cüz Test Soruları 1. Namuslu kadınlara yalan yere zina isnat edenler hakkında uygulanması gereken ceza aşağıdakilerden hangisidir? (24/4) a) Seksen değnek vurulması ve şahitliklerinin kabul edilmemesi b) Yüz değnek vurulması ve iki yıl hapsedilmeleri c) Taşlanarak...
 9. S

  Kur'an-ı Kerim 16. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 16. Cüz Test Soruları 1."Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolayladır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar." duasını yapan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (20/25-28) a) Hz. Musa b) Hz. İbrahim c) Hz. Nuh d) Hz. Yûsuf 2. Azgın olan Firavun'a...
 10. S

  Kur'an-ı Kerim 15. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 15. Cüz Test Soruları 1. "Kendisine âyetlerimizden / işaretleri-mizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece ...............'dan, çevre-sini bereketlendirdiğimiz ...............'ya götüren Allah'ın şanı yücedir." âyet mealinde boş bırakılan yerlere gel-mesi gerekenler...
 11. S

  Kur'an-ı Kerim 14. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 14. Cüz Test Soruları 1."Sana uyan azgınlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur." âyet mealinde, Allah'ın bu sözünün muhatabı kimdir? (15/42) a) Azgın tâğutlar c) Firavun b) iblis d) Nemrut 2.Hicr halkının öne çıkan...
 12. S

  Kur'an-ı Kerim 13. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 13. Cüz Test Soruları 1."Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede ..............." âyet mealinde nefsin bir özelliği belirtilmektedir. Bu özellik aşağıdakilerden hangisidir? (12/53) a) Kendisini kınar, b) Kötülüğe sevk eder. c)...
 13. S

  Kur'an-ı Kerim 1. Cüz Test Soruları

  Kur'an-ı Kerim 1. Cüz Test Soruları 1. I. Leş II. Kan III. İçyağı IV. Allah'tan başkası adına kesilenler V. KOYUN CİĞERİ VI. Domuz eti Yukarıdakilerden hangisini Allah Müslümanlara haram kılmıştır? (2/73) a) l, II, IV ve VI b) l, II, III, IV ve V c) l, II, III, IV ve VI d)...
 14. A

  Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf Tefsir 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

  Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf Tefsir 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Faydalı olması dileğiyle...
 15. H

  Tefsir Dersi Testleri (40 Soruluk)

  1. Allahu Teala kâfirlerden bahsederken niçin onlara "dilsizdirler" tabirini kullanıyor?(2/18) a) Onlar sağır ve dilsiz olup konuşamadıkları için b) Dillerini eğip bükerek, anlaşılmaz bir şekilde konuştukları için c) Gerçekleri öğrenmek için konuşmaktan, sormaktan bile kaçtıkları ve bütün...
 16. H

  Temel Dini Bilgiler Ders Notları

  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERS NOTLARI ABDEST Abdestin Tarifi ve Mahiyeti: Abdest İslâm’da bazı ibadetlerin yerine getirilmesi için yapılan ve bizzat kendisi de ibadet olan temizlenme şeklidir. Abdestin Farzları: “Ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinizle birlikte...
Yandex.Metrica
Üst Alt