Sure ve Duaların Okunuşu

Hamidullah

Administrator
Yönetici
Katılım
13 Tem 2014
Mesajlar
2,275
Beğeniler
36
Puanları
48
#1
Sure ve Duaların Okunuşu
Fil Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl
2) Elem yec’al keydehüm fî tadlîl
3) Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
4) Termîhim bihicâratin min siccîl
5) Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

Ayetel Kürsi:
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Kureyş Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Li’î lâfi Kurayş’in
2) Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3) Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
4) Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

Maun Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Era’eytellezî yükezzibü biddîn
2) Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm
3) Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn
4) Feveylün lilmüsallîn
5) Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6) Ellezîne hüm yürâûne
7) Ve yemne’ûnelmâ’ûn

Kunut dualarının okunuşu
Konut 1

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
Konut 2
Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü, ve ileyke nes'a ve nahfidü, nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke, inne azâbeke bilküffâri mülhik.

Kafirun Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Kul yâ eyyühel kâfirûn
2) Lâ a’büdü mâ ta’büdûn
3) Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
4) Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5) Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
6) Leküm dînüküm veliye dîn

Nasr Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1) İzâ câe nasrullahi velfeth
2) Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3) Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Tebbet Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2) Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3) Seyeslâ nâren zâte leheb
4) Vemraetühû hammâletelhatab
5) Fî cî dihâ hablün min mesed

Nas Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Kul e’ûzü birabbinnâs
2) Melikinnâs
3) İlâhinnâs
4) Min şerrilvesvâsilhannâs
5) Ellezî yüvesvisü fîysudûrinnâs
6) Minelcinneti vennâs

Felak Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Kul e’ûzü birabbil felak
2) Min şerri mâ halak
3) Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4) Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5) Ve min şerri hâsidin izâ hased

Yemek Duası Okunuşu:


Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn
Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ. El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin


Bu konu zaman içerisinde güncellenecektir.
 

Son mesajlar

Yandex.Metrica
Üst Alt