Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Kararları

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#1
......................... ORTAOKULU
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SENE SONU ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI KARARLARI
1.Okul Müdürümüz Mdr’in açılış konuşmasının ardından yoklama yapıldı. Yoklamada eksik olmadığı görüldü. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunun ardından toplantıya başlandı.
2.Kurul tutanaklarını yazmak üzere asil Din seçildi.
3.2017-2018 Eğitim Öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapıldı.
Beden Eğitimi Öğretmeni Bedenci: Küçük Kızlar basketbol takımıyla Adıyaman’da finallere kaldığı belirtildi. Küçük erkeklerde futbol takımıyla okul sporlarına katılım sağlandığı için sezonun gayet iyi geçtiğini belirtti.
Türkçe Öğretmeni Türkçe1: 7’lerde müfredat uygun şekilde tamamlandı. 6/A Sınıfında da kazanımlar uygun ve verimli şekilde tamamlandı.
İngilizce Öğretmeni İng; okulumuzda sosyal etkinliklerin yoğun bir şekilde yapıldığını dile getirdi.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni SOSYAL; Kazanımlar doğrultusunda çalışmalar yapıldı, özellikle 5. Sınıfta kanımlar en verimli şekilde tamamlandığını belirtti.
Türkçe Öğretmeni Türkçe1; gezi etkinliklerinde, şiir ve kompozisyon yarışmalarında ilçe derecelerinin elde edildiğini dile getirdi.
6. Sınıflardaki ders kitaplarının konularının çok fazla olduğu, etkinliklerin ise birbirinin tekrarı nitelikte olduğu, bundan dolayı konuların işlenmesinde sıkıntılar medya geldiği belirtildi.
Matematik Öğretmeni Mat1: Tüm sınıf düzeylerinde kazanımlar gerçekleşti.
İng: İngilizcede tüm sınıflarda kazanımlara ulaşmak için güncel öğretim stratejileri kullanıldı. Derslerde drama, rol yapma, oyunlar ve İngilizce konuşmaya ağırlık verildi.
Mat2: Konular güzel bir şekilde anlatıldı, tekrarlar yapıldı, LGS ve bursluluk sınavları için bol bol sorular çözüldü.
Türkçe2: 5. Ve 8. Sınıflarda, kazanımlara ulaşıldı. 6. Sınıflarda kazanımların ve kitaptaki konuların çok yoğun olmasından dolayı bazı parçalar atlandı, kazanımlara ulaşılmaya çalışıldı.
Din: Tüm sınıflar düzeylerinde kazanımlar gerçekleşti, tamamlandı.
Öğrenci Devam Devamsızlığı: Bazı öğrencilerde; ( Ali Kerem YILMAZ, Rabia GÖKBAĞ, Naciye KARNARCA) devamsızlıkların görüldüğü, Eyyüp KÖSELER’ DE ise ara ara geç kalmaların olduğu görülmüştür. Bunlar dışında devasızlık çok nadiren olmaktadır. Geç kalan öğrencilerin velileri 2. Ders saatinde arandığı belirtildi.
Sosyal Etkinlikler, kültürel etkinliklerin, sportif yarışmaların ve kulüp çalışmalarının değerlendirilmesi: Sosyal etkinliklerde yeterince çalışma yapıldı;
 Kütüphane ziyareti, veli ziyaretleri, hasta ziyaretleri yapıldı.
 Sağlıklı yaşam için bisiklet turları yapıldı.
 Basketbol, voleybol maçları yapıldı.
 Kulüp çalışmaları amaçlarına uygun yapıldı.
Okul Çevre İlişkilerinde çok iyi olduğu gözlendi. Yapılan kermesteki olumlu ilişkiler buna örnek olarak gösterildi.
4. 207 / 2018 Eğitim Öğretim Yılında çalışmalar olumlu olarak yapıldı.
5. SOSYAL tarafından şube öğretmenleri arasındaki diyalogun iyi olduğu, öğrencilerle ilgili sık sık bilgi alış verişinin yapıldığı görüldü.
6. Türkçe2 veli ziyaretlerinden olumlu dönütler alındığını söyledi. Okul-veli-öğrenci arasındaki daha olumlu ilişkilerin geliştiğini belirtti. Velilerin olumlu olan ilişkilerinin daha da arttığını belirtti. Bu yüzden veli ziyaretlerinin devam edilmesinin uygun olacağı görüldü.
7. Sınav ile öğrenci alan liseler ile burslu öğrenci sayılarının artırılması için çalışmaların devam edilmesine karar verildi.
8. Türkçe2 5. Ve 6. Sınıflarda devamın büyük oranda sağlandığı, 8. Sınıflarda ise LGS dolayısıyla, yeterli okumanın sağlanamadığı belirtildi. İlçe çapında yapılan kitap okuma yarışmalarında okulumuz büyük oranda başarı sağladı.
9. YARD: Erdemli ve Başarılı Birey Projesi’nde çok başarılı olduğumuzu söyledi. Kazanımların eksiksiz yerine getirildiğini, yapılan incelemelerde bu konuda başarılı olunduğunu yetkililer tarafından dile getirildiğini belirtti.
10. Türkçe1: Belirli günlerle ilgili, şiir, resim, komposizyon çalışmalarına, öğrencilerin gönüllü olarak katıldığını belirtti.
11. Rehberlik ve kulüp faaliyet raporlarının okunması ve teslim edilmesi, Rehberlik ve kulüp faaliyet raporlarının zamanında teslim edilmesi, öğrencinin zihinsel ve davranışsal açıdan gelişmesine katkı sağlamada etkili olacağı kararlaştırıldı.
12. Okulun stratejik planının gözden geçirilmesi, kurum standartları veri girişlerinin gözden geçirilmesi, Öğrenci-veli girişlerinin katılımın iyi olduğu ve veli girişlerinin devam ettiği söylendi.
13. Yılsonu yapılacak iş ve işlemlerin, idareye teslim edilmesi gereken evrakların zamanında getirilmesi gerektiği idare tarafından öğretmenlere duyuruldu.
14. Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulunun, Şube Öretmenler Kurulunun ve Okul Rehberlik Kurulu Toplantı Tutanaklarının İdareye teslim edilmesi konusunda öğretmenlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini belirtti.
15. Yılsonu mesleki çalışmaların seçimi karar defterine yazılması.
 Mesleki Yeterliliklerin İncelenmesi: Mat1
 Eğitici Tolstoy Kitabının eleştirel gözle okunarak tartışılması: Türkçe1
 Mesleki Gelişim Çalışması: Tüm öğretmenler
 Özel Eğitim Kanunlarında Çalışmalar: Din
 Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlaşma, Bilinçli İnternet Kullanımı: SOSYAL
 Araştırmacı Öğretmen Etkinlikleri: Tüm Öğretmenler
 Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önemi: YARD
 Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: Mat2
 Abide 2016 Raporunun İncelenmesi: Türkçe2
 Afet Farkındalık Eğitimi: Bedenci
 Doğadaki Son Çocuk Adlı Kitabın İncelenmesi: İng
16. Kurum tarafından yapmamız gereken görevler herkes tarafından özenle yapıldı.
17. Sosyal etkinliklerde öğrencilerin katılımı başarılıydı. Sosyal etkinliklerin önemi vurgulandı. Bu tür etkinliklerin okula bağlılığı artırdığı vurgulandı. Bilgi yarışmalarının önemi vurgulandı. Sosyal etkinlik yapıldığında güzel bir anı olarak kaldığı, öğrenciler açısından bir dönüm noktası olduğu söylendi.
18. Bu yıl uygulanan LGS’nin değerlendirilmesi: SOSYAL: Sosyal Bilgiler sorularının kolay olduğu ve kazanımlarla uyumlu olduğunu söyledi. İng: Soruların %70’inin çok kolay ve diğerlerinin eleyici olduğunu söyledi. Türkçe2: Soruların beklenen gibi çıktığı ve çok zor olmadığını söyledi. Birkaç tane sorunun belirleyici olabileceğini söyledi. Din: Soruların zorluk seviyesinin uygun olduğunu söyledi. Mat2: Matematik sorularının çok zor olduğunu söyledi. Matematik testinin zorluğundan dolayı zaman yönetiminin de zor olduğunu söyledi.
19. Yaz tatilinde yapılacak bakım işlerinin belirlenmesi: Okulun boyanmasına karar verildi. Kapıların onarılmasına karar verildi. İmkânlar dâhilinde personel Wc’sinin yapılması kararı alındı.
20. Ankentlerin doldurulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi belirtildi.
21. 2018 / 2019 Eğitim Öğretim yılının tarihleri konusunda bilgilendirme yapıldı.
22. Bütün öğretmenler iyi dilek ve temennilerde bulundu. Okul müdürümüz Mdr: Yapılan çalışmalardan dolayı bütün öğretmenlere teşekkür edip, herkesin fedakârca çalıştığını belirtti. Bütün öğretmenlere iyi niyetlerinden dolayı teşekkür etti.
23. Bu dilek ve temennilerle toplantı sonlandırıldı.

SOSYAL Türkçe2 İng
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Türkçe Öğretmeni İngilizce Öğretmeni

Mat1 Türkçe1 Mat2
Matematik Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Matematik Öğretmeni

Beden Din
Beden Eğitimi Öğretmeni Din Kül ve Ahlak Bil. Öğretmeni

YARD Mdr
Müdür Yardımcısı Okul Müdürü
 

Ekli dosyalar

Yandex.Metrica
Üst Alt