Kur'an-ı Kerim 18. Cüz Test Soruları

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#1
Kur'an-ı Kerim 18. Cüz Test Soruları

1. Namuslu kadınlara yalan yere zina isnat edenler hakkında uygulanması gereken ceza aşağıdakilerden hangisidir? (24/4)
a) Seksen değnek vurulması ve şahitliklerinin kabul edilmemesi
b) Yüz değnek vurulması ve iki yıl hapsedilmeleri
c) Taşlanarak öldürülmeleri
d) Kırk değnek vurulması ve kendileriyle bir ay konuşulmaması

2. Zina eden erkek ve kadına verilmesi gereken cezaya dair Kur'an'da belirtilen hükme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (24/2)
a) Zina eden erkek recmedilir, kadına ise yüz değnek vurulur.
b) Zina eden erkek ve kadına yüzer değnek vurulur.
c) Zina eden erkeğe yüz değnek vurulur, kadın ise taşlanarak öldürülür.
d) Zina eden erkek sürgüne gönderilir, kadın ise evinde hapse mahkum edilir.

3. Birden fazla ilâh olsaydı evrenin işleyişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olurdu?(23/91)
a) Evren her açıdan daha zengin olurdu.
b) Daha iyi idare edilirdi.
c) Her ilâh görev paylaşımı yapardı.
d) Her ilâh diğerlerine üstün gelmeye çalışırdı.

4. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlar hakkında izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir? (24/6-7)
a) Önce Allah adına dört defa yemin ettirilir, beşincisinde ise Allah'ın lanetinin yalancı kim ise onun üzerine olmasını dilemeleri istenir.
b) Kendisine eşini öldürme hakkı verilir.
c) Böyle bir suçlama hakkında herhangi bir işlem yapılmaz.
d) Zina suçlamasında bulunanın ifadesine dayanılarak suçlanana zina cezası uygulanır.

5. Bir kadına zina isnadında bulunanların iddialarını ispat etmek için kaç şahit getirmeleri gerekir? (24/4)
a) Bir b) İki
c) Üç d) Dört

6. İzin alıp selâm vermeden girilmesi yasaklanan yer neresidir? (24/27)
a) Mescid-i Haram b) Başkalarının evleri
c) ilim meclisleri d) Bütün mescitler

7. inkâr edenlerin amelleri aşağıdakilerden hangisine benzetilmektedir? (24/39)
a) Sağlam bir kaya b) Fanusu olmayan lâmba c) Karanlıktaki ışık d) Issız çöldeki serap

8.I. İnanan erkek ve kadınlar birbirleri hakkında iyi zan besleyip bu sözlere kulak asmazlar.
II. "Bu konuda konuşmak bize düşmez, bu apaçık bir iftiradır." derler.
III. Bu isnadı dile getirenlerden dört şahitle iddialarını ispat etmeleri istenir.
IV. Bu iddiaya dayanarak suçlanan kişi hakkında soruşturma başlatılır.

8. Birisine iffetsizlik suçlaması yapıldığında gösterilmesi gereken tavırla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? (24/11-16)
a) l ve II b) II ve IV
c) l, II ve III d) Hepsi

9. Ümmetlerin eceli hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? (23/43)
a) Ümmetler ecellerini kendi iradeleriyle öne alabilirler yahut geciktirebilirler.
b) Sadece güçlü olanlar, kendi ecelerini kendileri tayin edebilirler.
c) Güçsüz toplumların ecelleri, güçlülerin iradesine bağlıdır.
d) Hiçbir ümmet kendi ecelini öne alamayacağı gibi geciktiremez de.

10. Ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarabilme izni verilen, ama yine de sakınmalarının daha hayırlı olduğu söylenen kadınlar kimlerdir? (24/60)
a) Evlenme arzusu kalmamış yaşlılar
b) Henüz evlenmemişler
c) Evliler
d) Dullar

11. Aşağıdakilerden hangisi şirk koşanların sahte ilâhlarının özelliklerinden değildir? (25/3)
a) Onlar hiçbir şey yaratmamışlardır.
b) Kendileri yaratılmıştır.
c) İnsanlara zarar verirler.
d) Hiç kimseye fayda sağlayamazlar.

12. Dilleri, elleri ve ayakları ahirette kendi aleyhlerinde şahitlik edecek olanlar ve kendileri için çok büyük bir azap olduğu bildirilenler aşağıdakilerden hangisidir? (24/23-24)
a) Yalancılar ve hırsızlar
b) İffetli kadınlara zina isnat edenler
c) İbadetleri yerine getirmeyenler
d) Zekâtı vermeyenler
13. "içinde kandil bulunan bir oyuğa benzer. O kandil ki sırça fanus içindedir; o fanus ki inci bir yıldızdır sanki. Ve o kandilin yakıtı ne doğuda ne de batıda eşine rastlanmayan mübarek bir zeytin ağacından alınmaktadır. Ve o ağacın yağı neredeyse ateş değmeden ışık verecek." Yukarıda meali verilen âyette tasvir edilen şey aşağıdakilerden hangisidir? (24/35)
a) Allah'ın nuru b) Kur'an
c) İslâm d) Hz. Muhammed

14. Bütün peygamberlerin ortak özelliği olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?(25/20)
a) İsrailoğullarındandırlar
b) Arap soyundandırlar.
c) Yemek yerler ve çarşıda pazarda gezerlerdi.
d) Mısır'a gönderilmişlerdi.

15. Aşağıdakilerden hangisi kadınların ziynetlerini gösterebileceği kimselerden değildir? (24/31)
a) Kardeşinin oğlu b) Kocasının babası
c) Teyzesinin kocası d) Kocasının oğlu

16. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa'nın kardeşidir? (23/45)
a) Hz. Yûsuf c) Hz. İshâk
b) Hz. Harun d) Hz. Zekeriyyâ

17. Allah inkarcılara "Yeryüzünde kaç sene kaldınız?" dediğinde cevapları ne olur?(23/112-113)
a) Bir gün ya da bir günden daha az
b) Bir ay kadar ya da daha az
c) Bir sene kadar ya da daha az
d) Bir saat ya da daha az

18. Zina edenlere ceza uygulanırken dikkat edilecek hususlar aşağıdakilerden hangisidir? (24/2)
a) Cezalandırmayı, suçluların akrabalarına yaptırmak
b) Onlara duyulan merhametin Allah'ın kanununu uygulamaktan alıkoymaması ve cezalandırmanın müminlerin huzurunda yapılması
c) Cezalandırmayı gizli yapmak ve mümkünse hiç yapmamak
d) Cezalandırmayı acıyarak yapmak ve gözlerden uzak tutmak

19. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların Kur'ân-ı Kerîm'de sayılan faydalarından biri değildir? (23/21-22)
a) Sütlerinden içilmesi
b) Etlerinin yenilebilmesi
c) insanlara yoldaşlık etmeleri
d) Binek olarak kullanılmaları

20. Hesap gününde müşriklerin taptıkları şeylere Allah "Bu kullarımı siz mi saptırdınız, kendileri mi yoldan saptılar?" diye sorduğunda onlar nasıl cevap verirler? (25/1718)
a) Kendilerinin, müşriklerin iddia ettikleri gibi ilâhlar olduklarını söylerler.
b) Onları kendilerinin saptırdığını söyleyip af dilerler.
c) "Biz olmasaydık da başka ilâhlar edinirlerdi." diyerek kendilerini savunurlar.
Müşriklerin helaki hak eden bir topluluk olduğunu söylerler.

21- Mü’minûn Sûresi’nin ilk ayetlerinde sıralanan mü’minlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (23/1-9)
a) Namazlarında huşu içindedirler.
b) Boş şeylerden yüz çevirirler.
c) Zekatı yerine getirirler.
d) Kimseye itaat etmezler.

22- Aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın gönderdiği elçilere inanmak istemeyen insanların itirazlarından birisi değildir? (23/33-38)
a) Bu, sizin benzeriniz olan bir beşerden başka bir şey değildir. O da sizin gibi yemek yiyor ve içtiklerinizden içiyor.
b) O, beşer üstü bir varlıktır, öyleyse ona nasıl uyabiliriz?
c) O, sizin öldüğünüz ve toprak olduğunuz zaman yeniden dirileceğinizi mi vaat ediyor? Size vaat edilen ne kadar uzak bir şey?
d) Eğer benzeriniz olan bir beşere uyacak olursanız, andolsun hüsrana uğrayanlardan olursunuz.

23- Allahü Tealâ insanların, aslında tek bir toplum olduklarını ama insanların kendilerine gönderilen peygamberlere uymamak veya onların yolunu izlememekle bölünüp parçalandıklarını bildiriyor.
Aşağıdakilerden hangisi insanların bölünüp parçalanarak tek Rabbe inanan, tek toplum olmalarını önleyen nedenlerden birisi değildir?
(23/52-53)

a) Allah’ın kendilerine verdiği emirleri aralarında bölüp bir kısmını almaları ve her grubun kendi yanında bulunan bu kısmı ile sevinmesi, kendilerini diğerlerinden daha doğru yolda görmesi
b) Toplumların kendilerini büyük görerek, başka toplumlara veya insanlara uymayı kendi gururlarına yedirememeleri
c) Peygamberlerin insanlara getirdikleri mesajların, daha önce gönderilmiş mesajlarla uyuşmaması ve insanların daha çok sevdikleri peygamberlere uymayı tercih etmesi,
d) İnsanların aralarındaki çekemezlik yüzünden ve kitaba teslimiyet yerine kitabın işlerine gelen yerlerini kendilerine dayanak yapmaları

24- Allahü Tealâ’nın müşriklere sorulmasını istediği: “Yeryüzü ve onun içindekiler kimindir? Yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Her şeyin hakimiyeti kimin elindedir?”gibi sorulara müşriklerin verdiği cevap ne idi?(23/84-89)
a) Bilmiyoruz
b) Allah’ın ve ortaklarının
c) Sadece Allah’ın
d) Putlarımızın

25- Mü’minûn Sûresi: 102. ayette, Ahirette insanlar hesaba çekildikleri vakit tartısı ağır gelenlerin kurtuluşa erecekleri açıklanıyor. Tartısı hafif gelenlerin başına ne geleceği nasıl açıklanıyor? (23/103)

a) Onlar kendilerini hüsrana atmış kimselerdir, ebedi olarak cehennemde kalacaklardır.
b) Sayılı günler cehennemde yandıktan sonra kendilerine şefaat edilerek kurtulacaklar ve cennete gideceklerdir.
c) İman eden ve kendisini günaha gömmüş olan kimseler kurtulacak, diğerleri ebedi cehennemde kalacaktır.
d) Allah herkesi affedecek ve kurtaracaktır.

26- Nûr Sûresi’nde zina eden kadın ve erkeğe verilmesi gereken ceza nasıl açıklanıyor? (24/2)
a) Kadın ve erkeğe yüz sopa atılması ve bunu yaparken onlara acınmaması isteniyor
b) Kadına yüz sopa erkeğe elli sopa vurulması isteniyor.
c) Kadın evli ise öldürülmesi, erkeğin kınanması isteniyor.
d) Bekarlara yüz sopa, evlilere recm uygulanması isteniyor.

27- Namuslu kadınlara zina iftirasında bulunan sonra da bunu ispatlayamayan kimselere verilmesi istenen ceza nedir? (24/4)
a) Yüz sopa
b) Seksen sopa ve bir daha şahitliklerinin kabul edilmemesi
c) Yetmiş sopa
d) Elli sopa ve şahitliklerinin hiç bir zaman kabul edilmemesi

28- Kendi eşlerini zina yapmakla suçlayan ve kendilerinden başka da şahitleri olmayan kimseler ne yaparlar? (24/6-7)
a) Zina halinde yakalarlarsa kadını öldürmeleri gerekir.
b) Allah adına dört kez şahitlik edip, beşincisinde eğer yalan söyleyenlerden ise Allah’ın lanetinin üzerine olmasını dilemek onları iftira ve zina cezasından kurtarır.
c) Bu namus meselesini temizlemek için ailede alınacak karara uyulur
d) Zina ile suçlanan eşe, suçsuzluğunu ispatlayamazsa yüz sopa atılır.

29- Namuslu bir kadına yapılan bir zina iftirasını işiten mü’minlerin nasıl hareket etmesi gerekir? (24/12)
a) Biz de bu kadını namuslu sanıyorduk. Kimin ne yapacağı hiç belli olmuyor.
b) Bu apaçık bir iftiradır.
c) Kendisiyle zina yaptığı kimse araştırılıp, kötü bir adam olup olmadığı öğrenilmelidir.
d) Bu konuda susmalı, bir yorum yapmamalıdır.


30- Müslüman kadının örtünmesini emreden ayet Nûr Sûresi’nin hangi ayetidir ve nasıl bir örtünmeyi emretmektedir? (24/?)
a) 29. ayet, Başörtülerini yakalarının üzerine salmaları, yüz, el ve ayak dışında her taraflarını örtmelerini
b) 31. ayet, (Takılarını ve) süslerini göstermeyecek şekilde, başörtülerini yakalarının üzerine salmalarını ve zinetlerini açmamalarını,
c) 31. ayet, Baş açık olabilir, sadece yakalarını örtmelerini,
d) 30. ayet, Bir gözü açık kalıp, geri kalan her taraf örtmelerini.


31- “Allah göklerin ve yerin nûrudur” ne demektir? (24/35)
a) Allah yerin ve göğün ışığıdır.
b) Allah göklerin ve yerin aydınlığıdır.
c) Allah göklerin ve yerin sahibidir.
d) Allah göklerin ve yerin aydınlatıcısıdır.


32- Allah’a ve Resulüne iman ettiklerini iddia ettikleri halde kendi aleyhlerinde hüküm verileceğinden korktukları zaman ondan kaçan, kendi lehlerinde hüküm verileceğini anladıkları zaman koşarak gelen kimseler kimlerdir? (24/47-49)
a) Kalplerinde hastalık bulunan münafıklar
b) Müşrikler,
c) Yahudiler,
d) Hıristiyanlar


33- Nûr Sûresi 55. ayette Allahü Tealâ mü’minlere ne vaat ediyor? (24/55)
a) Cennet
b) Dünya iktidarı
c) Sevap
d) Ahirette bol mükâfat


34- Furkan kelimesinin anlamı nedir? (25/Giriş)
a) Farklı olan
b) Farkedilen
c) Hak ile batılı ayıran
d) İyileri birleştiren


35- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın bir ismi değildir?
a) Zikir b) Furkan
c) Nûr d) Gufran
36- 40. Sorularda yer alan ayet meallerinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun seçenekleri belirleyin.


36- " Biz de ona şöyle vahyettik: “Gözetimimiz altında bildirdiğimiz gibi bir …………… yap. Buyruğumuz gelip de …………….. kaynayınca, her cinsten ikişer çift ve aleyhinde hüküm verilmiş olanlar dışında kalan aileni gemiye bindir. Zalimler için bana baş vurma, çünkü onlar …………………………………..”(23/27)
a) gemi / tandır / boğulacaklardır
b) bina / sular / kurtulmayacaklardır
c) makine / tandır / yok olacaklardır
d) iskelet / sular / boğulacaklardır


37- " Rab’lerinin ayetlerine iman edenler ve Rab’lerine ……………………………. Rab’lerine dönecek oldukları için kalpleri çarparak ………………………. verenler... İşte onlar, ……………………… yarışırlar ve en önde giderler." (23/58-61)
a) güvenenler / mallarını / çayırlarda
b) şirk koşmayanlar / vereceklerini / bayırlarda
c) itaat edenler / borçlarını / savaşlarda
d) şirk koşmayanlar / vereceklerini / hayırlarda


38- " Eğer hak onların ……………… uysaydı; gökler, yer ve her ikisinin de içindekiler ……………….. giderdi. Oysa, biz onlara uyarılarını verdik. Fakat, onlar ………………………………… yüz çeviriyorlar."(23/71)
a) keyfine / bozulup / gerçeklerden
b) emrine / yok olup / haktan
c) keyfine / bozulup / uyarılardan
d) emirine / yok olup / kitaptan


39- " …………………, hiçbir şeyden habersiz mümin kadınlara ……………… atanlar, dünya ve ahirette ………………………….. Onlara büyük bir azap vardır."(24/23)
a) Namuslu / iftira / cezalandırılmışlardır.
b) Bilgisiz / laf / lanetlenmişlerdir.
c) Namuslu / taş / belasını bulacaklardır.
d) Namuslu / iftira / lanetlenmişlerdir.


40- " Küfredenlere gelince, onların ……………… engin çöllerdeki ……………. gibidir. Susayan kimse onu su sanır. Fakat yanına vardığı zaman hiç bir şey bulamaz. Orada …………… bulur, O da onun hesabını görür. Allah, hesabı çabuk görendir."(24/39)
a) çalışmaları / serap / Allah'ı
b) inançları / dağlar / günahları
c) çalışmaları / hayal / Melekleri
d) akıbetleri / serap / düşmanı
 
Yandex.Metrica
Üst Alt