Kur'an-ı Kerim 1. Cüz Test Soruları

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#1
Kur'an-ı Kerim 1. Cüz Test Soruları
1.
I. Leş
II. Kan
III. İçyağı
IV. Allah'tan başkası adına kesilenler
V. KOYUN CİĞERİ
VI. Domuz eti
Yukarıdakilerden hangisini Allah Müslümanlara haram kılmıştır?
(2/73)
a) l, II, IV ve VI b) l, II, III, IV ve V
c) l, II, III, IV ve VI d) Hepsi

2.
II. Önceki vahiylere inanırlar.
Kur'an'a inanırlar.
Allah'ın verdiğinden harcarlar.
Namazlarını kılarlar.
Ahİrete inanmazlar.
Yukarıdakilerden hangileri mümin-lerin özelliklerindendir?
(2/3-4)
a) II, III ve V b) l. II, III ve IV
c) II, III, IV ve V d) Hepsi

3. Allah'tan yardım isterken başvurul-ması emredilen iki ibadet aşağıdaki-lerden hangileridir? (2/153)
a) Namaz ve sabır
b) Oruç ve dua
c) Zekât ve sadaka
d) Hac ve umre

4. İnanmadıkları hâlde Allah'a ve ahiret gününe inandıklarını söyleyenler kimlerdir? (2/8-20)
a) Müşrikler b) Hristiyanlar
c) Yahudiler d) Münafıklar

5. Allah, dünyada açlık ve korkunun yanı sıra birtakım şeyleri az vererek veya onları eksilterek insanı sınayacağını bildirir.

Bunlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? (2.155)
a) Mal-can-ürün
b) Evlat-can-mal
c) Para-can-ilim
d) Ömür-can-mal

6. Dünya hayatına tutkuyla bağlanan ve Kur'an'da bu konuda "insanların en hırslısı" olarak nitelenenler kimlerdir? (2/96)
a) Müşrikler c) Hıristiyanlar
b) Münafıklar d) Yahudiler

7. Melekler, insanın yaratılışına onun hangi özelliği dolayısıyla karşı çıkmışlardır? (2/30)
Beceriksiz ve zayıf oluşu
Kendilerinden daha üstün bir konuma gelebileceği
Bozgunculuk yapacak ve kan dökecek olması
Yeme ve içme ihtiyaçlarının olması

8. Allah, meleklere "Haydi, Âdem'in önünde secdeye kapanın." dediğinde İblis dışında hepsi secdeye kapandı. İblîs, secdeye kapanmaktan geri durarak ve böbürlenerek hangi gruba dahil oldu? (2/34)
Fâsıklar/Yoldan çıkmışlar
Münafıklar / iki yüzlüler
Müşrikler / Allah a ortak koşanlar
Kâfirler / inkarcılar

9. İsrâiloğulları'nın cehennemle ilgili düşünceleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? (2/80)
a) Cehennem tamamen semboliktir, gerçekliği yoktur.
b) Allah, kendi yarattığı kullarını yakmaz.
c) Ateş bize sayılı birkaç günden fazla asla dokunmayacaktır.
d) Allah'ın seçkin kulları olan bizleri cehennem ateşi asla yakmayacaktır.

10. Rabbi tarafından birtakım emirlerle sınanan, hepsini yerine getirdiği için de Allah'ın "Ben seni insanlara önder yapacağım." dediği peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (2/124)
a) Hz. Nuh c) Hz. Musa
b) Hz. İbrahim d) Hz. îsâ

11. Kabe'nin temellerini yükseltenler ve "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin." diyenler kimlerdir? (2/127)

a) Cürhümîler
b) Kureyşliler
c) Hz. Musa ve Hz. Harun
d) Hz. İbrahim ve Hz. İsmail

12. Yahudiler, haftanın hangi günü için konulan sınırları ihlâl etmelerinden dolayı aşağılık maymunlar olma cezasına çarptırılmışlardır? (2/65)
a) Cuma b) Pazar
c) Çarşamba d) Cumartesi

13. Hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği mahşer gününde, fayda sağlamayacağı âyette bildirilen şey aşağıdakilerden hangisidir? (2/123)
a) Ihlas/ içtenlik b) Şefaat/aracılık
c) ibadet/kulluk d) iman / inancı

14. "Yahudi olun." diyen Yahudilere ve "Hristi-yan olun ki doğru yolu bulaşınız." diyen Hrıstiyanlara yönelik olarak "O, hakka yönelen ve Allah'a ortak koşmayan biriydi." denilerek onun milletine uyulması emredilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? (2/135)
a) Hz. ibrahim b) Hz. Muhammed
c) Hz. Musa d) Hz. îsâ

15. "Onlar ki söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar; işte ziyana uğrayanlar onlardır." âyet mealinde sıralanan özellikler aşağıdaki hangi grubu anlatmaktadır? (2/26-27)
a) Münafıklar/iki yüzlüler
b) Kâfirler/ inkarcılar
c) Fâsıklar/Yoldan çıkmışlar
d) Müşrikler/Allah'a ortak koşanlar

16. I.İnsanlara üstün kılınmışlardı.

II.Firavun'un zulmünden kurtarıldılar.
III.Cumartesi yasağını çiğnediler.
IV.Buzağıyı tanrı edindiler.
V.Ruhbanlığı icat ettiler.

Yukarıdakilerden hangileri İsrâiloğulları'yla ilgili hususlardır? (2/47-66)
a) l, II ve V b) l, II, III ve IV
c) II, III ve V d) Hepsi

17. "O hâlde yakıtı...............olan, inkarcılar için hazırlanmış ateşten sakının." âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir? (2/24)
Denizler ve ormanlar
insanlar ve taşlar
Putlar ve tâğutlar
Hayvanlar ve bitkiler

18. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasaklayanlar ve mescitlerin yıkılması için çalışanlar nasıl nitelendirilmektedir? (2/114)
İnsanların en zalimi
Nankörlük yapan kâfirler
Akıl erdiremeyen zavallı cahiller
İnsanlar arasında fitneye sebep olan münafıklar

19. "Ey Musa! Biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız." demeleri üzerine İsrâiloğulları'nın çarptırıldıkları ceza aşağıdakilerden hangisidir? (2/55)

Aşağılık maymunlar hâline getirilmeleri
Zillet ve meskenete duçar kılınmaları
Bakıp dururken kendilerini yıldırım çarpması
Firavun'un zulüm ve baskısının şiddetlenmesi

20. İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sâbiîlerden olup da Allah katında ecirleri bulunan, korku ve üzüntü çekmeyecek olanlar kimlerdir? (2/62)
İçki ve kumardan sakınanlar
Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler
Boş ve yararsız işlerden yüz çevirenler
İncil'e ve Tevrat'a inananlar

21- Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın bir sıfatı değildir?(1/1-7)

a) Evrenin, bütün varlıkların ve tüm toplumların rabbidir.
b) Hesap ve hüküm gününün hakimidir.
c) Yalnızca belirlediği makamlar vasıtasıyla kendisinden yardım dilenir.
d) Esirgeyen, acıyan ve bağışlayandır.

22- Kimler Allah'tan kendilerine dosdoğru yolu göstermesini isterler? (1/1-7)

a) Doğru yolda olmayanlar b) Mü'minler
c) Kafirler d) Müşrikler

23- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın özelliklerinden değildir? (2/1-5)

a) Gaybı, görülmeyen şeyleri anlatır.
b) Kendisinde hiç bir kuşku, şüphe yoktur.
c) Teknik konular için bir kılavuzdur.
d) Allah'tan korkanlara yol gösteren bir kitaptır.
24- Aşağıdakilerden hangisi muttakilerin bir özelliği değildir? (2/1-5)
a) Görmedikleri halde inanırlar.
b) Pek çok rehber kitapları vardır.
c) Ahirete gözle görür gibi inanırlar.
d) Allah'ın verdiği rızıktan infak ederler.

25- 6-20. ayetler arasında bahsedilen insanların yaptıkları ticaret kârlı mı yoksa zararlı mıdır? Neden? (2/16)
a) Kârlıdır, çünkü çok kazanıyorlar.
b) Zararlıdır. Çünkü gerçek kazanç olan cenneti kaybediyorlar.
c) Zararlıdır. Çünkü maliyetler yüksek
d) Kârlıdır. Çünkü o zaman enflasyon yoktu.
26- Allahu Teala kâfirlerden bahsederken niçin onlara "dilsizdirler" tabirini kullanıyor?(2/18)
a) Onlar sağır ve dilsiz olup konuşamadıkları için
b) Dillerini eğip bükerek, anlaşılmaz bir şekilde konuştukları için
c) Gerçekleri öğrenmek için konuşmaktan, sormaktan bile kaçtıkları ve bütün okunan ayetler karşısında tek kelime bile söylemeyip susmayı tercih ettikleri için
d) Hiçbiri

27- Allah, sivrisinek gibi basit örnekleri niçin veriyor? (2/26)
a) Bir örnek olsun diye
b) Kafirlerin sivri sineği sevdikleri için
c) İnsanların acizliğini ortaya koyup, gören gözler ibret alsın diye
d) Arabistan da sivrisinek çok olduğu için

28- Bakara Suresi: 26-27. ayette yapılan tanıma göre "fasık" kimdir? (2/27)
a) Allah ile yaptığı sözleşmeyi kabul ettikten sonra bozan ve yeryüzünde bozgunculuk yapandır.
b) Günah işleyen kimselere fasık denir.
c) Müşriklere fasık denir.
d) İslam düşmanlarına fasık denir.

29- İnsana niçin halife ismi verilmiştir? (2/30)
a) Yeryüzünde Allah'ın vekili olduğu için
b) Allah'ın kendisini bütün varlıklara hakim kıldığı için
c) Allah'tan sonra insanın sözünün geçtiği için
d) Yeryüzünü Allah'ın gösterdiği şekilde imar etmekle görevlendirildiği için
30- Şeytan da Allah'a isyan etmişti. Adem de farkında olmadan bu hataya düştü. Şeytanla, insan arasındaki bu yönden en önemli fark nedir? (2/37)
a) Şeytanın ateşten yaratılmış, insanın ise çamurdan yaratılmış olması
b) Şeytanın bile bile isyan etmesi; Ademin ise aldatılmış olması
c) Şeytanın isyanına devam etmesi; Adem'in ise hatasını anlayınca pişman olması
d) Şeytanın, Adem'i isyana sürükleyen elebaşı olması

31- Allahu Teala, insanın soyunu Cennetten çıkarıp, dünyaya indirirken Adem'in şahsında onlara “hepiniz oradan inin, tarafımdan size bir yol gösterici gelecektir. Benim yoluma, kılavuzuma uyanlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. İnkar edip, ayetlerimizi yalanlayanlar ise Cehennem arkadaşlarıdır. Onlar orada temelli kalacaklardır.” buyurduğu ayetler aşağıdakilerden hangisidir? (2/?)
a) Bakara: 45-46 b) Bakara: 85-87
c) Bakara: 123-124 d) Bakara: 38-39

32- Allâhu Tealâ, Yahudilere hitap ederken, ahirette hiç kimsenin hiç kimseye şefaat edemeyeceğini açıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir? (2/?)
a) Bakara: 23 b) Bakara: 37
c) Bakara: 41 d) Bakara: 12333- Bizler sayılı günler cehennemde yanacağız diyen yoldan çıkmış kimselere cehennemin ebedi oluşunu haber veren Bakara, 81. ayeti, cehennemlik olmanın sebebini neye bağlıyor? (2/81)
a) Günahın kişiyi çepeçevre kuşatmasına
b) Yahudi olmaya
c) Hıristiyan olmaya
d) Sâbi olmaya

34- Allah kimlerin velisi ve yardımcısıdır? (2/120)
a) Nefsini kötülüklere gömenlerin
b) Kendilerine gelen ilimden sonra arzularına uymayanların
c) Kendi dinlerine uyan herkesin
d) Bazı insanların

35- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberin görevlerinden değildir? (2/150)
a) Ümmetini kurtarıcı ve istediğine hidayet verici olması
b) İnsanlara Allah'ın ayetlerini okuması
c) Toplumu uyarıcı olması
d) Kitabı ve hikmeti öğretmesi

36-20 sorularda ayetlerde boş bırakılan yerlere uygun gelen seçeneği işaretleyin.
16- "Kendini........................ başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir." (2/130)
a) Büyük görenden b) Alçaltandan
c) Beğenmeyenden d) Beğenenden

37- “Yoksa siz, kitabın .......................... inanıyorsunuz da bir kısmını ............................ şu halde içinizden böyle yapanın cezası dünya hayatında rezil olmak ve ahirette de azabın en şiddetlisine uğratılmaktan başka nedir?” (2/85)
a) Yarısına / inkar mı ediyorsunuz?
b) Çeyreğine / kabul etmiyor musunuz?
c) Bir kısmına / inkar mı ediyorsunuz?
d) Hepsine / uygulamıyor musunuz?

38. “Biz seni hem .......................... hem de ……….................. olarak hak ile gönderdik, cehennem halkından sen sorumlu değilsin." (2/119)
a) nebi / resul b) müjdeci / uyarıcı
c) dünyevi / uhrevi d) savaşçı / barışçı

39- “Hayır, ................................ olarak, müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine (uyunuz ki hidayete eresiniz!)” (2/135)
a) Hanif b) Hacı
c) Hoca d) Alim

40- “Asıl doğru yol,........................................ yoldur, de. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyacak olursan, Allah'tan seni koruyacak ne bir ........................... ne de bir ................................ yoktur." (2/120)

a) Bizim / veli / yardımcı
b) Sizin / koruyucu / bekçi
c) Allah’ın gösterdiği / veli / yardımcı
d) Halkın gittiği / kalkan / silah
 
Yandex.Metrica
Üst Alt